LD 164

Beleidsadvisering en ondersteuning

 • Wie kan ons adviseren over aspecten van vve-beleid?
 • Wie maakt startende ambtenaren wegwijs in de vve-portefeuille?

Rol gemeente
Als gemeente speel je een belangrijke rol in de voor- en vroegschoolse educatie (vve). Zo heb je de wettelijk verantwoordelijkheid om doelgroeppeuters een vve-plek aan te bieden en bepaal je welke kinderen in aanmerking komen voor vve. Je maakt en monitort resultaatafspraken met de uitvoerders van vve en je legt verantwoording af aan de onderwijsinspectie. Ook stuur je de GGD aan, die een toezichthoudende rol heeft. Kortom, een omvangrijke en complexe rol.

Inhoudelijke thema’s
Vanaf 2020 is elke gemeente verplicht om ervoor te zorgen dat doelgroeppeuters een vve-aanbod krijgen van minimaal 16 uur per week (voorheen 10 uur).

Aan het vve-beleid kleven veel aspecten. Denk aan:

 • maken van resultaatafspraken met uitvoerders van vve
 • monitoren van de uitvoering
 • doorgaande lijn peuter-kleuter
 • stimuleren van ouderbetrokkenheid
 • aanbod voor zorgpeuters
 • aanbod in kleine kernen
 • ontwikkelen van kwaliteitskaders
 • keuze voor vve-aanpak of -methode
 • samenwerking met schoolbesturen, opvangorganisaties en andere betrokkenen
 • professionalisering van pedagogisch medewerkers en eventueel leerkrachten
 • financiering/subsidiëring
  Bekijk de handreiking die in opdracht van het ministerie van OCW is geschreven in het kader van het landelijke ondersteuningstraject GOAB "Inzet GOAB-middelen 2019-2022"

Materiaalontwikkeling

Wij ontwikkelen materialen voor vve-instellingen en onderwijs, maar zeker ook om kinderen thuis te stimuleren in hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld het gratis te download pakket Taal is OK met suggesties voor ouder-kind activiteiten en bijbehorende werkmaterialen voor leerkrachten groep 1/2, pedagogisch medewerkers of ouders.

Ondersteuning en coaching

Heb je behoefte aan inhoudelijke of procesmatige ondersteuning bij het ontwikkelen en uitvoeren van vve-beleid? Ook bieden wij praktische ondersteuning voor jouw vve-organisaties. Bijvoorbeeld hulp bij het inrichten van een speelleeromgeving waarvoor wij spelkisten samenstellen. Of focus je liever op een specifiek aspect? Onze adviseurs denken en werken graag met je mee. Dat is altijd maatwerk, afgestemd op de vragen en situatie van jouw gemeente.

Onze adviseurs kunnen ook ambtenaren coachen voor wie de vve-portefeuille nieuw is. Zij maken hen snel wegwijs en zorgen dat er geen kostbare tijd verloren gaat.

Met onze experts op het gebied van onder meer ouderbetrokkenheid en burgerschap bieden wij graag een helpende hand bij het beantwoorden van vragen en het ontlasten van jou en je afdeling. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Contact

Beleidsondersteuning:

Anja de Rooij, A.deRooij@cedgroep.nl

Kinderopvangorganisatie:

Mireille David, M.David@cedgroep.nl

Materiaalontwikkeling:

Els Rietveld, E.Rietveld@cedgroep.nl


Logo in rondje

Wil je verkennen wat de CED-Groep voor jouw gemeente kan betekenen?

Neem contact op met Anja de Rooij.

Contactgemeenten
x