LD 164

Beleidsadvisering en ondersteuning

 • Wie kan ons adviseren over aspecten van vve-beleid?
 • Wie maakt startende ambtenaren wegwijs in de vve-portefeuille?

Rol gemeente
Als gemeente speel je een belangrijke rol in de voor- en vroegschoolse educatie (vve). Zo heb je de wettelijke verantwoordelijkheid om doelgroeppeuters een vve-plek aan te bieden en bepaal je welke kinderen in aanmerking komen voor vve. Je maakt en monitort resultaatafspraken met de uitvoerders van vve en je legt verantwoording af aan de onderwijsinspectie. Ook stuur je de GGD aan, die een toezichthoudende rol heeft. Kortom, een omvangrijke en complexe rol.

Inhoudelijke thema’s
Aan het vve-beleid kleven veel aspecten. Denk aan:

 • maken van resultaatafspraken met uitvoerders van vve
 • monitoren van de uitvoering
 • doorgaande lijn peuter-kleuter
 • stimuleren van ouderbetrokkenheid
 • aanbod voor zorgpeuters
 • aanbod in kleine kernen
 • ontwikkelen van kwaliteitskaders
 • keuze voor vve-aanpak of -methode
 • samenwerking met schoolbesturen, opvangorganisaties en andere betrokkenen
 • professionalisering van pedagogisch medewerkers en eventueel leerkrachten
 • financiering/subsidiëring

Hoe kunnen we je helpen?
De CED-Groep staat voor je klaar en kan je bijstaan met materiaalontwikkeling, ondersteuning, coaching en beleidsadvisering.

 1. Materiaalontwikkeling
  Wij ontwikkelen materialen voor vve-instellingen en onderwijs, maar zeker ook om kinderen thuis te stimuleren in hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld het gratis te downloaden pakket Taal is OK met suggesties voor ouder-kind activiteiten en bijbehorende werkmaterialen voor leerkrachten groep 1/2, pedagogisch medewerkers of ouders. Lees meer over ons aanbod rondom samenwerken met ouders.
 2. Ondersteuning
  Heb je behoefte aan inhoudelijke of procesmatige ondersteuning bij het ontwikkelen en uitvoeren van vve-beleid? Dat kan. Ook bieden wij praktische ondersteuning voor jouw vve-organisaties. Bijvoorbeeld hulp bij het inrichten van een speelleeromgeving, waarvoor wij spelkisten samenstellen. Of focus je liever op een specifiek aspect? Onze adviseurs denken en werken graag met je mee. Dat is altijd maatwerk, afgestemd op de vragen en situatie van jouw gemeente.
 3. Coaching
  Zijn er ambtenaren voor wie de vve-portefeuille nieuw is? Onze adviseurs kunnen deze ambtenaren coachen en hen snel wegwijs maken. Zo gaat er geen kostbare tijd verloren.
 4. Beleidsadvisering
  Voor beleidsadvisering kunnen we jullie op interim-basis ondersteunen, bijvoorbeeld bij de LEA en het NP Onderwijs. We vertalen ook regelmatig de gegevens uit de vve-monitor naar een plan van aanpak voor het onderwijs, kinderopvang en andere betrokkenen.
 5. Sparring- en kennispartner onderwijsachterstand
  Oberon, Sardes en CED-Groep voeren het ondersteuningstraject gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (OCW). Zo dragen wij regelmatig bij aan de GOAB-themabijeenkomsten, bijvoorbeeld die over Ouderbetrokkenheid voor gemeenteambtenaren. Wist je dat het GOAB ook een pagina heeft met inspirerende praktijkvoorbeelden over Ouderbetrokkenheid?

→ Ter inspiratie: lees hier hoe gemeente Gorinchem werkt aan kansengelijkheid.

Contact

Met onze experts op het gebied van onder meer ouderbetrokkenheid en burgerschap bieden wij graag een helpende hand bij het beantwoorden van vragen en het ontlasten van jou en je afdeling. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Beleidsondersteuning & kinderopvangorganisatie:
Anja de Rooij, A.deRooij@cedgroep.nl

Materiaalontwikkeling:
Els Rietveld, E.Rietveld@cedgroep.nl

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je verkennen wat de CED-Groep voor jouw gemeente kan betekenen? Neem contact op met Anja de Rooij.

x