Groep5 182

Beter dan Goed

  • We zijn tevreden over onze resultaten maar willen méér. Hoe pakken we dit aan?

Als bestuurder streef je naar het hoogst haalbare. Door via een vergrootglas naar je eigen organisatie te kijken, ontstaan er vanzelf vragen. Bijvoorbeeld over het onderwijsproces, het schoolklimaat, resultaten, kwaliteitszorg en ambitie. Je bepaalt zelf met welke elementen je aan de slag wilt. Het programma Beter dan Goed is geënt op het nieuwe toezichtkader van de inspectie en helpt om die kwaliteitsslag te maken.

Lerende organisatie op directieniveau
Met de bestuursbrede aanpak van Beter dan Goed zie je de kwaliteit van alle individuele scholen omhooggaan. Dit komt grotendeels door de uitwisseling tussen de directies. In wezen creëer je een lerende organisatie op directieniveau. Bovendien krijgt het bestuur meer zicht op hoe hun scholen functioneren.

Beter dan Goed is altijd een traject op maat. We lopen samen het onderzoekskader na en bepalen op welke elementen je de organisatie wilt versterken. Het doel is om het predicaat ‘goed’ te krijgen van de inspectie.

Logo in rondje

Contact

Wil jij ook die kwaliteitsslag maken binnen de organisatie? We bespreken graag welke bijdrage de CED-Groep hieraan kan leveren. Neem contact op met Carla van Doornen.

x