Thorbecke 318

Datagestuurd werken

  • Hoe monitor ik de basiskwaliteit van mijn school?
  • Hoe werk ik planmatig en datagestuurd op elk niveau?
  • Hoe krijg ik de resultaten van de secties in beeld en hoe zorg ik dat zij daarmee planmatig aan de slag gaan?

Sturen op data

Inspectie-indicatoren laten zien of de onderwijskwaliteit op hoofdlijnen in orde is op jouw school. Daarnaast is een regelmatige analyse van resultaten essentieel bij het monitoren en borgen van de basiskwaliteit. Onze experts ondersteunen bij datagestuurd werken.

Monitoren basiskwaliteit

Om te bepalen of je met jouw sectie of team op de juiste koers zit, zijn cijfers onmisbaar. Bijvoorbeeld periodecijfers, cijfers van het schoolexamen of het klassengemiddelde bij een toets. Het is belangrijk om de goede vragen te stellen en dan de bijbehorende cijfers te verzamelen. Zo trek je conclusies waarmee je doelgericht werkt aan het verbeteren van de leerlingresultaten.

Doelgerichte resultatenanalyses

Wij hebben jarenlang ervaring met datagestuurd werken. Dat doen we met onze aanpak ‘Opbrengstgericht werken in 4D’. De 4 D’s staan voor data, duiden, doelen en doen. De 4D-methode helpt om een onderzoekende houding te creëren bij het interpreteren van cijfers. Bij deze aanpak draait het overigens niet alleen om data, maar ook om jullie uitgangssituatie, ambities en vragen. Dat is voor elke school anders, daarom maken we altijd samen met jullie een plan op maat.

OGW4 D model vo

Specifiek data onderzoek

Soms wil je een specifiek onderzoek uitvoeren. Bijvoorbeeld als de bovenbouwresultaten achterblijven. Of je wil weten of je determinatie tussen onder- en bovenbouw goed is. Wij ondersteunen bij dit soort specifieke onderzoeken, op basis van data uiteraard.

Datagestuurd werken als visie van het bestuur

Wil je als school of bestuur het datagestuurd werken grootschalig aanpakken, dan ondersteunen wij je ook graag. Dit hebben we eerder gedaan voor Utrechtse scholen, samen met de Universiteit van Utrecht in het project Data onder de Dom. Ook voor de scholen van het Leidsche SCOL hebben we zo’n traject uitgevoerd onder de titel: ‘Werken met data in het VO’.

Opleiden teamleiders en datateam

We leiden teamleiders en datateams op om over de verzamelde cijfers de juiste vragen te stellen. De opleiding van teamleiders en ondersteuning van datateams doen we in afstemming met jullie kwaliteitsmedewerker. We gebruiken hiervoor jullie eigen managementinformatiesystemen en we beleggen de analyse en presentatie van de bevindingen bij de juiste persoon in de school. We stellen samen met jullie een datajaarkalender op, waarin we vooraf plannen op welke vragen we antwoord willen. Denk aan vragen als: Hoe doen de vaksecties het na elke periode? Hoe doen ze het aan het einde van het jaar en zien we een stabiele cijferopbouw? Wie zijn de risicoleerlingen na elke periode op het niveau van overgang en op het niveau van het vak? En hoe doen leerlingen en vakken het op het SE en CE.

"Opbrengsten verwacht je niet, die organiseer je."

Logo in rondje

Wil je data voor je laten werken?

Wil je onder begeleiding van onze experts succesvol datagericht werken? Of wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen op dat gebied? Neem contact op met Karin Snoodijk.

x