BB 017

Meldcode

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepaal je wat je in zo’n geval moet doen. Dit is echter nooit eenvoudig, want welke signalen duiden op mishandeling en hoe is het beleid van de organisatie in zo’n geval? Hoe en met wie bespreek je deze situatie?

Houvast voor professionals
Jaarlijks zijn ruim 100.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. De kans is dus vrij groot dat het ook om kinderen gaat die aan jou zijn toevertrouwd. De meldcode is een houvast voor professionals en sinds enkele jaren verplicht voor organisaties die met kinderen werken. De meldcode beschrijft wat er van een professional wordt verwacht in elke fase van het stappenplan. Door zorgvuldig te handelen kun je een kind in deze situatie helpen. Je zet hiermee de hulpverlening in gang die het kind hard nodig heeft.

Voorlichting en training
Met het volgen van de meldcode ben je er nog niet, er gaat een proces aan vooraf. Want welke signalen wijzen op huiselijk geweld en kindermishandeling? Hoe word je hier nog alerter op? Hoe reageer je naar het kind of de verzorger(s) en hoe is de procedure intern? We maken je graag wegwijs in de meldcode en kijken samen met jou wat er in jullie organisatie nodig is. Zo zorgen we dat de professionals in jouw organisatie precies weten hoe ze moeten handelen wanneer zij huiselijk geweld of kindermishandeling vermoeden.

Aanbod
Vragen die in een adviestraject aan bod kunnen komen, zijn:

  • Hoe werkt de meldcode?
  • Wat zijn de verschillende vormen van kindermishandeling?
  • Welke signalen duiden op mishandeling?
  • Welke taak heeft het kinderdagverblijf?
  • Hoe willen jullie de verantwoordelijkheden invullen?

Natuurlijk gaan we ook graag aan de slag met dilemma’s of problemen die jullie binnen de organisatie ondervinden als het gaat om kindermishandeling.

Logo in rondje

Meer weten?

Mogen wij ook jouw organisatie ondersteunen om op een goede manier om te gaan met dit gevoelige onderwerp? Neem contact met ons op.

x