BEELD 420

Wet AVG

  • Hoe zorg ik ervoor dat alle medewerkers veilig en bewust omgaan met persoonsgegevens?
  • Wat is de toegevoegde waarde van een externe Functionaris Gegevensbescherming?
  • Hoe zit het met delen van informatie en toestemming geven/ krijgen?
Doe de test

Je privacybeleid op orde

Alle organisaties in Nederland moeten voldoen aan de aangescherpte wet op de gegevensbescherming (AVG), dus ook jouw organisatie. Dit is geen eenvoudige opgave, want alle persoonsgegevens moeten op de juiste manier en veilig worden opgeslagen. Denk aan privacygevoelige informatie over leerlingen en ouders. De bestuurder is verantwoordelijk en zelfs hoofdelijk aansprakelijk wanneer de organisatie deze verplichtingen niet nakomt. Hoe kun je deze regels werkbaar naleven, zodat iedereen op de hoogte is? Samen met jou brengen we in kaart hoe je organisatie ervoor staat op privacygebied. Wat is goed geregeld, waar zit ruimte voor verbetering en met welke zaken moet je echt aan de slag? Op basis hiervan doen we een implementatievoorstel, dat je direct kunt toepassen in jouw organisatie. De CED-Groep begeleidt al vele po/so/vo schoolbesturen en scholen, kinderopvang organisaties en samenwerkingsverbanden op dit gebied.

Met hulp van de CED-Groep zijn we nu AVG-proof. Als het mis mocht gaan, biedt de FG snelle en praktische ondersteuning.

André Kok, controller en beveiligingsfunctionaris bij Bink kinderopvang

Functionaris voor Gegevensbescherming

Het aanstellen van een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) is voor organisaties die op grote schaal en stelselmatig kinderen observeren verplicht. Deze functionaris adviseert (gevraagd en ongevraagd) en controleert de organisatie op het gebied van privacy. Je kunt bij ons een FG inhuren die advies geeft over te ondernemen stappen. Met deze expert is jouw privacybeleid gegarandeerd op orde en kun jij je richten op goede opvang en onderwijs.
Maak kennis met ons AVG-team! (pdf)

Meer weten?

Is jouw organisatie klaar voor de toekomst? Wil jij meer informatie over de mogelijkheden voor jouw organisatie?

Hoe privacybewust is jouw organisatie?
Er zijn veel onduidelijkheden over de gevolgen van de AVG voor scholen en kinderopvang. Hoe zit het met de leerlingdossiers, het delen van telefoonlijsten met alle ouders uit de klas, het maken van foto's tijdens activiteiten op school? We hebben een test gemaakt waarmee je snel een beeld krijgt van relevante zaken.

Vul de 10 vragen uit onderstaande test in. Dan weet je binnen enkele minuten hoe het er in jouw organisatie voor staat.

Waarom kiezen voor de CED-Groep?

check

Altijd actuele kennis over wat mag en wat moet

check

E-learning om iedereen bewust te maken

check

24/7 ondersteuning bij een datalek

Cursussen

x