TB 577

Democratie kun je leren

De Vreedzame School versterkt de sociale competenties, goed burgerschap en het conflictoplossend vermogen. Het helpt de school te groeien naar een democratische gemeenschap waarin ieder zich gehoord, verantwoordelijk en betrokken voelt. Waar conflicten constructief worden opgelost door leerlingen zelf. Inmiddels werken bijna 800 basisscholen met dit programma. Ook gemeenten zijn positief. Het is dan ook niet vreemd dat vanuit het voortgezet onderwijs is gevraagd om een vo-variant van dit programma. In Amsterdam, waar zo'n 60 basisscholen werken met De Vreedzame School, zijn we onlangs gestart met een nieuw ontwikkelproject. Met steun van de gemeente Amsterdam. Samen met drie Amsterdamse vmbo-scholen werken we het komende schooljaar aan de doorontwikkeling van het vo-programma.

Logo in rondje

Meer weten?

Heb je vragen over Democratie kun je leren? Neem contact op met Karin Snoodijk.

x