Groep5 417

Eigenaarschap van leerlingen

  • Hoe laten we onze leerlingen aan het roer staan van hun leerproces?

Eigenaarschap van leerlingen staat bij veel scholen hoog op de agenda. Logisch, want door het eigenaarschap van leerlingen te versterken, geef je ze inzicht en verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling en leerproces. Ze ervaren dat ze zélf aan zet zijn als ze zich willen ontwikkelen. Ze zien duidelijker hoe zij hun doelen kunnen bereiken en wat hun inspanning oplevert.

Opbrengstgericht werken aan eigenaarschap
De CED-Groep ontwikkelde een aanpak om het eigenaarschap van leerlingen te vergroten. Met deze aanpak ontwikkelen zij competenties voor zelfsturing. Ze nemen een actieve rol in hun eigen ontwikkelproces in het monitoren van hun voortgang. Daarbij leren ze werken met de pijlers van opbrengstgericht werken: data, duiden, doelen en doen. Zo wordt zelfsturing heel concreet!

Andere mindset voor iedereen
Het vergroten van eigenaarschap is een boeiende en pittige uitdaging. Het vraagt niet alleen van leerlingen een omslag, maar ook van leerkrachten. Want zij zijn degenen die leerlingen meer ruimte geven. Dat vraagt iets van de manier waarop zij hun onderwijs organiseren en van hun didactische en pedagogische repertoire.

Meer betrokkenheid en motivatie
De CED-Groep kan het team ondersteunen bij het realiseren van meer eigenschap. Dat is altijd maatwerk, afgestemd op jullie situatie en behoeften.
Zo kunnen we bijvoorbeeld specifieke aandacht besteden aan de mindset van leerkrachten, aan het leerlingportfolio of aan leergesprekken. Voor het werken met leerteams kunnen teamleden leren om zelf een ontwikkelende rol te hebben en dus mede-eigenaar worden van de vernieuwing.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil jij ook aan de slag met eigenaarschap binnen jouw organisatie? Neem contact op met Carla van Doornen.

x