BB 575

Excellent organiseren

  • Hoe geef ik mijn team meer autonomie?
  • Hoe kunnen we onze strategische doelen werkelijk realiseren?

Je schoolplannen en beleidsplannen zijn ambitieus. Je wilt immers het maximale uit het onderwijs en de leerlingen halen. Maar het realiseren van de ambities blijkt in de praktijk weerbarstig. Regelmatig stranden onderwijsvernieuwingen of blijken veranderingen niet duurzaam. Dat moet beter en kan beter!

Met het programma Excellent verbeter je de organisatie en de kwaliteit van de school permanent. Het programma is inzetbaar op school- en bestuursniveau.

Sterk Speciaal: excellent organiseren op schoolniveau
Na een veelzijdige nulmeting maken we voor je school een plan op maat. Dit plan maakt inzichtelijk waar een verbeterslag mogelijk is en hoe we onderwijs en organisatie integraal naar een hoger niveau kunnen tillen.

Sterk Speciaal is gebaseerd op:

  • participatie van teamleden
  • haalbare planningen
  • sterk leiderschap
  • duidelijke besluitprocedures
  • borging van behaalde rendementen.

Resultaat
Scholen die dit programma invoeren, scoren beter op het gebied van kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. Zij werken doelgerichter, vergaderen effectiever en ervaren minder werkdruk. Maar bovenal zien zij dat de prestaties van kinderen verbeteren.

Wij zijn ontzettend blij met het traject Sterk Speciaal. We kunnen weer focussen op het onderwijsleerproces, daardoor de opbrengsten van de leerlingen verhogen, het professioneel gedrag van ons team versterken, meer inzicht krijgen in innovatie- en verbeterprocessen en we werken nu met een strakke planning met concrete doelen.

Meesterlijk besturen: excellent organiseren op bestuursniveau
Het programma Excellent organiseren is op bestuurlijk niveau bekend als Meesterlijk besturen. Het programma geeft je gegarandeerd houvast om de doelen uit het strategisch beleidsplan te realiseren, iedereen gefocust te houden en draagvlak te creëren voor het gevoerde beleid. Zo gaat ook jouw organisatie excelleren!

Logo in rondje

Meer weten?

Wil jij weten welk effect Excellent organiseren op jouw organisatie kan hebben? Neem dan contact op met Hanke Geurts.

x