BB749 licht

Formatief evalueren

  • Wat hebben we te winnen met formatieve evaluatie?
  • Hoe voorkomen we dat leerlingen alleen maar werken voor een cijfer?
  • Hoe creëren we een sterke leercultuur bij spelling op onze school?
Doe de quickscan

Leerlingen die werken omdat ze iedere keer een beetje beter willen worden. Klinkt dat als dagdromerij? Dat is het niet.

Voortgang zichtbaar maken

Formatief evalueren geeft leerlingen en leerkrachten inzicht in het leerproces. Het is een cyclisch proces, dat je flexibel kunt inzetten op verschillende momenten in de les en het leerproces. Deze vorm van evaluatie maakt de voortgang van de leerling zichtbaar. Zo wordt duidelijk welke leerstappen de leerling nog moet maken om het leerdoel te behalen. Daar kun je op inspelen met bijvoorbeeld instructie of extra oefening.

‘Formatief evalueren stelt ons in staat om te reageren op wat leerlingen weten en nog niet weten voordat we een cijfer toekennen en verdergaan.’

Jan Chappuis

Opbrengst voor jouw leerlingen

Met formatief evalueren zorg je ervoor dat leerlingen een neus krijgen voor de kwaliteit die jij als leraar van hen verwacht. Je voedt hun intrinsieke motivatie en geeft ze de tools om hun eigen werk te evalueren en hun leerproces te monitoren. Doordat zij zelf meer verantwoordelijkheid gaan nemen, worden de leeropbrengsten beter.

Formatief evalueren draagt bij aan:

check

Eigenaarschap en zelfwerkzaamheid bij leerlingen

check

Een sterke leercultuur

check

Kwaliteit van lessen

check

Gefocuste instructie en feedback

check

Betere resultaten

Hoe ver ben je met formatief evalueren op school?

Doe de quickscan!

Zeven Strategieën voor formatieve evaluatie

Jan Chappuis werkt formatief evalueren uit in zeven strategieën. Met deze strategieën werk je gericht aan een sterke leercultuur. De CED-Groep geeft de vertaling van haar boek Seven strategies of assessment for learning uit. Deze is bestelbaar in de webwinkel.

Naar een sterke leercultuur bij spelling op het sbo

We ontwikkelden een speciaal katern als hulpmiddel om de leercultuur bij spelling te versterken met de zeven strategieën. Je zorgt ervoor dat je leerlingen het leerdoel helder voor ogen hebben en houden. Zo weten leerlingen wat er van hen verwacht wordt en kunnen ze zelf verwoorden wat ze moeten kennen en kunnen om beheersing te bereiken. Wil je gebruik maken van ons mooie spellingspakket Spelling langs de lijn?

Logo in rondje

Heb je vragen over formatief evalueren?

Neem contact op met Hanke Geurts.

x