TB 834

Gedrag op de kaart

  • Hoe kunnen we de onderwijsbehoefte beter herkennen van studenten die afwijkend gedrag laten zien?
  • Hoe kunnen we omgaan met negatieve groepsdynamiek?

Als een student grensoverschrijdend of afwijkend gedrag laat zien, kun je je als docent behoorlijk handelingsverlegen voelen. Dat geldt misschien ook tijdens het lesgeven in een klas met gezagsproblemen, een klas met een negatieve groepsdynamiek of een multiculturele klas. Het vreet energie als je geen grip krijgt op het gedrag waarmee je als docent wordt geconfronteerd. En het kan voor stress zorgen.

Jouw invloed op gedrag van studenten
De CED-Groep ondersteunt docenten in het mbo om het gedrag en de gedragspatronen van studenten in beeld te brengen en te analyseren. Docenten leren hoe zij zelf invloed kunnen uitoefenen op het gedrag. Zo verbetert de sfeer en kunnen de studenten en docenten weer prettig werken.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je binnen jouw opleiding effectiever leren omgaan met afwijkend en storend gedrag? Neem contact op met Karin Snoodijk.

x