IKCA dreumes 152

Integraal kindcentrum (IKC)

  • We zijn een (I)KC aan het ontwikkelen en zoeken iemand die met ons meedenkt, overzicht creëert en keuzes helpt maken.
  • Hoe zorgen we dat alle partners in ons kindcentrum vanuit één onderwijskundige en pedagogische visie werken?
  • Hoe zorgen we dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling doormaken in onderwijs en opvang?

Succesvolle samenwerking
In een (integraal) kindcentrum zijn er geen grenzen tussen onderwijs en opvang, tussen spelen en leren. Het kindcentrum richt zich vaak op kinderen van 0 t/m 12 jaar en biedt bijvoorbeeld dagarrangementen van 7.00-19.00 uur in één gebouw. Het vraagt veel om dat mogelijk te maken.

Met de eigentijdse werkwijzen van Scrum en Agile kunnen we slim en flexibel inspelen op veranderen en om snel goede resultaten te boeken.

Onze aanpak
In onze aanpak staan inhoud, dynamiek en eigenaarschap in alle lagen centraal. Er wordt gestart vanaf de werkvloer (bottum-up) met duidelijke kaders. Onze aanpak heeft lef, omdat hij álle betrokkenen prikkelt om hun eigen ruimte te pakken.

De uitgangspunten van Scrum en Agile zijn duidelijk herkenbare in onze aanpak. Dit zijn eigentijdse werkwijzen om slim en flexibel in te spelen op veranderen en om snel goede resultaten te boeken.

Ons ikc-team bestaat o.a. uit: Anja de Rooij en projectleider Ester van den Boog.

Het resultaat

  • Grip op het proces
  • Heldere visie en ambities
  • Dagarrangementen en echte doorgaande lijnen
  • Een breed aanbod, gericht op talentontwikkeling
  • Eigenaarschap bij iedereen in het kindcentrum
  • Winst voor kinderen, professionals, buurt en ouders

‘Vanuit een nulmeting werkten we in korte stappen naar behapbare doelen toe. Waar nodig konden we flexibel bijsturen.’

Gert Broekhuizen, clusterdirecteur Stichting Voila

Onze IKC-ervaring voor jou
In het e-book Hoe kom je tot een IKC? delen we graag onze kennis en ervaring. Ben je leidinggevende van een kindcentrum (in ontwikkeling), schoolleider, onderwijskundig leider of manager in de kinderopvang? Download dan nu ons e-book.

Gratis E-book

'Hoe kom je tot een IKC?'

Netwerkbijeenkomsten
We organiseren regelmatig netwerkbijeenkomsten voor kindcentra (in ontwikkeling).
De bijeenkomsten zijn een bron van ideeën, kennis, ervaring en ontmoeting voor leidinggevenden/directeuren van een (I)KC, schoolleiders, managers in de opvang, bestuurders en gemeenten.

Wil je erbij zijn? Stuur een mail naar Ester van den Boog, e.vandenboog@cedgroep.nl

Logo in rondje

Meer weten?

Zoek je een ervaren specialist die kan helpen bij het opzetten van een (integraal) kindcentrum? Neem contact op met Anja de Rooij.

x