BB 385

Onderwijs anders organiseren

Je wilt het onderwijs anders organiseren. Bijvoorbeeld omdat je ervan overtuigd bent dat de kwaliteit daardoor verbetert, dat het beter aansluit bij de leerlingen of omdat je je school meer onderscheidend wilt profileren. Misschien wil je het jaargroepensysteem doorbreken of met leerpleinen of units gaan werken. Of je wilt de samenwerking met andere (onderwijs)organisaties versterken door een integraal kindcentrum op te zetten. Welke keuze je ook maakt: de CED-Groep helpt je bij de realisatie van je ambities. Het vertalen van jullie visie naar de werkvloer is onze kracht. Die zetten we graag ook voor jouw school in.

Advies en begeleiding