BB 385

Onderwijs anders organiseren

Je wilt het onderwijs anders organiseren. Bijvoorbeeld omdat je het lerarentekort wilt opvangen, het onderwijs meer passend wilt maken, een duurzame kwaliteitsverbetering nastreeft, gaat samenwerken in een IKC of zoekt naar mogelijkheden om je school te profileren. Misschien wil je het jaargroepensysteem doorbreken, met leerpleinen of units gaan werken, het personeel anders inzetten of minder methodisch en meer thematisch werken. Welke keuze je ook maakt: de CED-Groep helpt je bij de realisatie van je ambities. Het vertalen van jullie visie naar de werkvloer is onze kracht. Het waarborgen van de kwaliteit van jullie onderwijs staat daarbij voorop.

Advies en begeleiding

x