BEELD 329

Taalvaardigheden pm'ers

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is cruciaal bij de uitvoering van vve-programma’s. Als taalvaardige pedagogisch medewerker ben jij immers beter in staat om kinderen te ondersteunen bij hun taalontwikkeling. Daarom is afgesproken dat de mondelinge en leesvaardigheden van pedagogisch medewerkers in de vve-sector minimaal moeten voldoen aan niveau 3F. De CED-Groep biedt allerlei leuke mogelijkheden om te werken aan jouw taalvaardigheid.
x