Praktijkonderwijs vo

Jongleren&Werken

Programma voor de leerroute arbeid in het vso, praktijkonderwijs en mbo-entreeopleidingen

Jonglerenwerkenv5b 2001

Voor de werkgever is het belangrijk om te weten wat een werknemer kan. Daarvoor bestaan diploma’s. Er zijn echter veel jongeren, met name uit het vso, pro en de mbo-entreeopleidingen, die hun opleiding afronden zonder startkwalificatie. Ze hebben de arbeidsvaardigheden onvoldoende kunnen trainen en kunnen onvoldoende aantonen wat zij wel willen en wat zij kunnen.

Doorlopende leerlijn

Speciaal voor deze doelgroep ontwikkelden de CED-Groep en de PTC Groep het onderwijsprogramma Jongleren&Werken. Het programma omvat een doorlopende leerlijn voor alle leerjaren. Hierin zijn alle leergebiedoverstijgende kerndoelen gekoppeld aan de erkende werknemersvaardigheden (MKB Nederland) én aan de mbo-kwalificatiestructuur.

Modulair lesprogramma

Jongleren&Werken is een modulair lesprogramma (in ontwikkeling) voor de onderbouw en de bovenbouw van vso, praktijkonderwijs en mbo-entreeopleidingen. Ook kan dit programma goed ingezet worden voor arbeidsmatige dagbesteding. Het ondersteunt docenten bij het professionaliseren, monitoren en borgen van het praktijkleren. Zo kunnen scholen hun leerlingen goed voorbereiden op een toekomstige werkplek.

Infographic Jongleren Werken

De leskaarten zijn ideaal voor onze leerlingen. Stapje voor stapje.

Een deelnemer aan de presentatie van Jongleren&Werken

Uitstromen met praktijkverklaring

Alle leermiddelen van het programma Jongleren&Werken zijn opgenomen in het digitaal platform Werkstap. Met behulp van dit platform kunnen docenten eenvoudig een maatwerkroute naar werk samenstellen voor groepen of individuele leerlingen.

Voor de onderbouw zijn thema-modules samengesteld waarin de arbeidsvaardigheden worden aangeleerd en ingeoefend. Voor de vakvaardigheden zijn er praktische leermiddelen ontwikkeld die passen bij de praktijksituatie in verschillende arbeidssectoren. Alle leermiddelen zijn afgestemd op de MKB werknemers-vaardigheden en mbo-werkprocessen. Hierdoor kunnen leerlingen uitstromen met praktijkverklaring, erkend door werkgevers- en brancheorganisaties of de overstap maken naar een mbo-opleiding.

Digitaal portfolio

In een digitaal portfolio kunnen de leerlingen hun werkresultaten in foto’s uploaden, reflecteren op hun resultaten en zelf bijhouden welke vaardigheden zij beheersen. In de maatwerkroutes voor de bovenbouw werken de scholen samen met de leerwerkbedrijven in het platform Werkstap.

Actueel, flexibel en passend

  • Je kunt een pakket voor onder- en bovenbouw samenstellen passend bij jullie onderwijsorganisatie en onderwijsvisie.
  • Door de modulaire aanpak is het programma makkelijk te integreren in de bestaande schoolorganisatie én het is geschikt voor scholen met veel tussentijdse instroom of kort-verblijf leerlingen.
  • Het programma blijft altijd actueel! Jaarlijks worden de leermiddelen aangevuld en aangepast aan veranderingen in de arbeidsprocessen of het werkaanbod in de regio.

Zo maken we van Jongleren&Werken samen een succes!

Zo enthousiast ben ik de laatste 15 jaar niet geweest! De methode heeft een gedegen opbouw van klas 1 t/m klas 6. Het voldoet ook aan alle wettelijke gestelde eisen.

Een deelnemer aan de presentatie van Jongleren&Werken

Gratis informatie- & lespakket Jongleren&Werken

Ben je nieuwsgierig geworden naar het modulaire lesprogramma Jongleren&Werken? Download dan dit informatiepakket dat bestaat uit:

  • Presentatie met uitleg over het lesprogramma
  • Voorbeeldles onderbouw
  • Doelenposter onderbouw
  • Werkopdracht Horeca
  • Praktijkverklaring voorbeeld
  • Praktijkbewijs voorbeeld

Probeer het eens uit en help je leerlingen zich goed voor te bereiden op een toekomstige werkplek.

Gratis informatie- en lespakket

Jongleren&Werken, een erkende leerroute met perspectief op werk
Logo in rondje

Interesse?

Er zijn subsidiemogelijkheden voor de implementatie van dit programma op jullie school. Denk ook aan de NPO-gelden. Wil je ook van start? Neem contact op met Hanke Geurts.

Direct contact
x