IKCA dreumes 040

Kaleidoscoop

 • Hoe werk ik met een kleine en grote groep kinderen als basis voor de daginvulling?
 • Hoe stimuleer ik de taalontwikkeling van de kinderen in mijn groep?

Let op:

Het educatieve programma Kaleidoscoop wordt in de komende twee jaar afgebouwd. Nieuwe trainingen kunnen vanaf nu niet meer worden gestart. Ook hercertificering voor Kaleidoscoop kan niet meer plaatsvinden. Werk je momenteel met Kaleidoscoop? Dan helpen wij je graag aan vervangend aanbod in dezelfde lijn/visie. Neem hiervoor gerust contact met ons op.


Vergroot de onderwijskansen

Kaleidoschoop is een vve-programma voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het vormt hiermee een doorgaande lijn van de peuterspeelzaal naar de basisschool. Vergroten van de onderwijskansen van kinderen in achterstandssituaties, dat is het doel. Onderwijsachterstanden voorkomen of verminderen begint met het stimuleren van jonge kinderen op de ontwikkelingsgebieden, of ‘sleutelervaringen’. Er is specifieke aandacht voor taalontwikkeling. Het programma is afgeleid van het Amerikaanse programma HighScope.

Actief leren

Actief leren is de kern van Kaleidoscoop. Kinderen verkennen, verbreden en verdiepen hun kennis en ervaringen in interactie met de pedagogisch medewerkers en leerkrachten. De pedagogisch medewerker/leerkracht ondersteunen en stimuleren het leren met:

 • Een uitdagende leeromgeving.
 • Een vast dagschema, met bewuste afwisseling tussen activiteiten geïnitieerd door het kind en de professional.
 • Begeleiding bij de planning en uitvoering van activiteiten.
 • Activiteiten die het kind een stap verder brengen.
 • Observatie van de kinderen en betrokkenheid van ouders.

Training van pedagogisch medewerkers en leerkrachten is een verplicht onderdeel van het programma.

Sleutelervaringen

Het programma werkt met doelen die zijn onderverdeeld in sleutelervaringen. Deze ervaringen beschrijven de brede sociale, cognitieve en lichamelijke ontwikkeling van peuters en kleuters. Iedere sleutelervaring omvat een ervaring die essentieel is voor de ontwikkeling van de kinderen. Wat moeten kinderen kunnen, kennen of waar moeten zij minimaal ervaring mee hebben opgedaan in de periode tussen 2,5 en 6 jaar? Ze sleutelervaringen bestrijken de SLO-doelen voor het jonge kind op het gebied van taal, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling.

De voordelen van Kaleidoscoop

check

Bevordert de brede ontwikkeling van het kind.

check

Actief leren, met speciale aandacht voor taal.

Vve-training Kaleidoscoop

De training voor pedagogisch medewerkers leidt tot vve-certificering en bestaat uit:

 • 12 groepsbijeenkomsten
 • 5 coachingsmomenten
 • Aanleg portfolio

De vve-training bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Kennismaken met Kaleidoscoop
 • Actief leren
 • Leeromgeving
 • Dagschema en groepsmanagement (samenwerking op de groep/locatie)
 • Taal en rekenen/wiskunde
 • Interactie
 • Spelontwikkeling en spelbegeleiding
 • Observatie
 • Opbrengstgericht werken met SLO-doelen
 • Ouders
 • Muziek en dans

Koptraining Kaleidoscoop

Heb je de Basistraining Vier VVE met goed gevolg afgesloten? Dan heb je een startkwalificatie en kun je de Koptraining Kaleidoscoop volgen voor de vve-certificering. Deze verdiepende training bestaat uit 5 bijeenkomsten en 3 coachgesprekken.

Logo in rondje

Meer weten?

Neem contact met ons op.

x