BB 637

Krachtig organiseren

  • Het leerlingenaantal loopt terug. Hoe blijven we onze leerlingen optimaal bedienen?
  • We hebben te weinig leerkrachten. Hoe kunnen we andere professionals inzetten met behoud van kwaliteit?
  • Hoe kunnen we ons onderwijs beter afstemmen op de behoeften van onze veranderende leerlingenpopulatie?

Als schoolleider wil je de beste kwaliteit voor de leerlingen, het team en de school. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je erover gaat nadenken het onderwijs anders te gaan organiseren. Bijvoorbeeld vanwege het lerarentekort, de werkdruk onder leerkrachten en onderwijsassistenten, de veranderende leerlingenpopulatie of jullie ambities op het gebied van passend onderwijs. Welke vorm bij jouw organisatie past, is afhankelijk van je situatie en ambities. Of je gaat werken met leerpleinen of units, personeel anders of efficiënter wilt inzetten, groepsdoorbroken gaat werken of andere veranderingen wilt realiseren: de CED-Groep helpt je om er een succes van te maken. Wij stáán voor optimale inzet van personeel, werkplezier en concreet resultaat in de dagelijkse lespraktijk.

Kwaliteitsverbetering
Bij vernieuwende onderwijsvormen vragen allerlei zaken aandacht. Denk aan klassenmanagement, de keuze van methodes en materialen, doorgaande leerlijnen, resultaatgericht werken, de inzet van coöperatieve werkvormen, differentiatie, het versterken van eigenaarschap en de veranderende rol van de leerkracht. Stuk voor stuk zaken waar de CED-Groep uitstekend in thuis is.

Ons Krachtig Organiseren-model
Een grote organisatieverandering kun je alleen samen met je team realiseren. Ons Krachtig Organiseren-model is behulpzaam om systematisch en doelgericht te werk te gaan.
De beoogde verandering vraagt leiderschap en verandermanagement en keuzes op acht hoofdonderdelen. Krachtig Organiseren staat voor een zorgvuldige en cyclische aanpak, die is gebaseerd op data. Met deze aanpak creëer je vertrouwen bij team, ouders en leerlingen en bereik je daadwerkelijk wat je voor ogen staat.

Krachtig Organiseren

Ondersteuning vanuit de CED-Groep
We kunnen je school of bestuur op verschillende manieren ondersteunen:

  • We zijn critical friend en helpen met de visievorming en het maken van keuzes gedurende het proces.
  • We bieden maatwerkbegeleiding, gericht op het vormgeven van toekomstbestendig onderwijs.
  • We trainen het personeel, passend bij jullie keuzes.
  • We organiseren diverse netwerkbijeenkomsten voor besturen, scholen en IKC’s, waaraan je kunt deelnemen. Hier worden good practices uitgewisseld.

Waarom krachtig organiseren met de CED-Groep?

check

We bereiken een duurzaam resultaat met onze aanpak Opbrengstgericht werken in 4D

check

Onze aanpak is evidence based

check

We zijn effectief op elk niveau: van bestuurstafel tot klaslokaal

Begeleiding op maat
Wil je ook Krachtig Organiseren? Startpunt van onze ondersteuning is een scan die we uitvoeren. Daarmee krijgen we een goed beeld van jullie situatie, ambities en mogelijkheden. Op basis hiervan kunnen we samen bepalen aan welke onderdelen van het Krachtig Organiseren-model jullie school of bestuur wil werken en hoe onze begeleiding er uit kan zien.

LANDJE DOCENTEN 282

Contact

Wil meer weten over Krachtig Organiseren, starten met een scan en jullie plannen en ambities bespreken met een adviseur? We komen graag langs voor een verkennend gesprek.

Direct contact