TB 026

Kwaliteit van lesgeven

  • Hoe betrekken we docenten bij onderwijsverbeteringen?
  • Hoe werken LEERLABS, PLG’s en docentgemeenschappen?

Docenten vormen de sleutels tot betere prestaties van studenten. Maar hoe bereik je dat er in alle lessen kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven? Hoe zorg je ervoor dat docenten over de gewenste didactische en organisatorische vaardigheden beschikken? De CED-Groep werkt graag mee om de vaardigheden van docenten te versterken.

Lesobservaties en analyse
We starten altijd met het in beeld brengen van de aanwezige vaardigheden van docenten. Daarvoor voeren we sowieso teambreed lesobservaties uit, waarmee we goed inzicht krijgen in het pedagogisch-didactisch handelen en het klassenmanagement. Desgewenst analyseren we ook relevante documenten, zoals schoolplannen, ontwikkelambities, coaching-& beoordelingsinstrumenten en tevredenheidsonderzoeken.

Maatwerk aanpak
Van onze bevindingen maken we een helder verslag, dat we bespreken met de schoolleiding. Aansluitend komen we samen tot een plan van aanpak. De aanpak kan bijvoorbeeld de volgende onderdelen bevatten: ondersteuning van team-/onderwijsleiders, teamtrainingen, begeleiding van een interne stuurgroep onderwijskwaliteit en/of individuele coaching en training van docenten.

Deze werkwijze zorgt voor een gemeenschappelijke kwaliteitsbasis binnen de opleiding, collegialiteit en vertrouwen, betere lessen en betere schoolprestaties.

T shape

Professionaliseringsagenda met T-shape
Wij merken dat veel mbo-instellingen het lastig vinden om een goede professionaliseringsagenda te maken, die is gebaseerd op duidelijke keuzes en een langetermijnvisie. Om je op weg te helpen, ontwikkelden we een T-shape model. Dit model is behulpzaam om de professionalisering van het onderwijskundig personeel goed te plannen. Zo werk je planmatig en doelgericht aan kwaliteit. Je kunt het T-shape model zelf invullen, maar we kunnen je er natuurlijk ook bij ondersteunen.

‘Het is best moeilijk om een professionaliseringspartner te vinden met wie je gelijkwaardig optrekt en met wie je kunt bouwen. Die partner vonden wij in de CED-Groep.’

Brigitte Laukens, directeur ROC Mondriaan voor Horeca en facilitaire dienstverlening

Logo in rondje

Meer weten?

Benieuwd wat we voor jullie opleiding kunnen betekenen? Neem contact op met Karin Snoodijk.

x