TB 026

Kwaliteit van lesgeven

  • Hoe betrekken we docenten bij onderwijsverbeteringen?
  • Hoe werken LEERLABS, PLG’s en docentgemeenschappen?

Docenten vormen de sleutels tot betere prestaties van studenten. Maar hoe bereik je dat er in alle lessen kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven? Hoe zorg je ervoor dat docenten over de gewenste didactische en organisatorische vaardigheden beschikken? De CED-Groep werkt graag mee om de vaardigheden van docenten te versterken.

Lesobservaties en analyse
We starten altijd met het in beeld brengen van de aanwezige vaardigheden van docenten. Daarvoor voeren we sowieso teambreed lesobservaties uit, waarmee we goed inzicht krijgen in het pedagogisch-didactisch handelen en het klassenmanagement. Desgewenst analyseren we ook relevante documenten, zoals schoolplannen, ontwikkelambities, coaching-& beoordelingsinstrumenten en tevredenheidsonderzoeken.

Maatwerk aanpak
Van onze bevindingen maken we een helder verslag, dat we bespreken met de schoolleiding. Aansluitend komen we samen tot een plan van aanpak. De aanpak kan bijvoorbeeld de volgende onderdelen bevatten: ondersteuning van team-/onderwijsleiders, teamtrainingen, begeleiding van een interne stuurgroep onderwijskwaliteit en/of individuele coaching en training van docenten.

Deze werkwijze zorgt voor een gemeenschappelijke kwaliteitsbasis binnen de opleiding, collegialiteit en vertrouwen, betere lessen en betere schoolprestaties.

TB 026

Meer weten?

We voerden dit traject inmiddels binnen meerdere opleidingen succesvol uit. Benieuwd naar hun ervaringen of naar de mogelijkheden voor jullie opleiding? Neem contact met ons op.

Direct contact