BB 604

Leerlijn rekenen

  • Hoe zorg ik dat mijn rekenaanbod goed aansluit bij mijn leerlingen?
  • Hoe geef ik een doorgaande lijn voor rekenen vorm?

Leerlijnen zijn onmisbaar voor het vormgeven van een doorgaande lijn en het afstemmen van je onderwijsaanbod op jouw leerlingen. De leerlijnen bieden het overzicht en de houvast waar je naar zoekt.

Voor alle doelgroepen in het sbo en so heeft de CED-groep leerlijnen ontwikkeld. De wettelijke kerndoelen en de SLO-onderwijsdoelen vormen de basis van de leerlijn. Elke leerlijn is logisch opgebouwd, de tussendoelen zijn geformuleerd in termen van zichtbaar leerlinggedrag.

Met behulp van de leerlijn kun je het rekenaanbod goed afstemmen op jouw leerlingen. Zo helpt de leerlijn jou om het beste uit elk kind te halen en om hoge onderwijsopbrengsten te realiseren.

Lees meer over onze leerlijnen.

Rekenboog zml
Voor zml-scholen ontwikkelden wij een eigen leerlijn ontwikkeld die is gekoppeld aan de rekenmethode Rekenboog zml.

Logo in rondje

Meer weten?

De CED-groep ondersteunde afgelopen jaren veel scholen bij het implementeren van de leerlijn rekenen. Meer weten? Neem dan contact op met Hanke Geurts.

Producten

x