BB 547

Leerlijnen taal en lezen

  • Hoe geef ik bij taal en lezen een doorgaande lijn vorm?
  • Hoe zorg ik dat mijn aanbod goed aansluit bij mijn leerlingen?

Leerlijnen zijn de ruggengraat van het onderwijs. Ze geven je houvast om een doorgaande lijn te creëren en om het onderwijsaanbod nauwkeurig af te stemmen op jouw leerlingen. De CED-groep ontwikkelde leerlijnen voor alle doelgroepen binnen het s(b)o. Dus ook voor zml! De leerlijnen zijn gebaseerd op de wettelijke kerndoelen en de SLO-onderwijsdoelen. De leerlijnen hebben een logische opbouw en alle tussendoelen zijn geformuleerd in termen van zichtbaar leerlinggedrag.

De leerlijnen zijn onmisbaar bij het realiseren van hoge onderwijsopbrengsten. Met behulp van de leerlijnen kun je een taal-, lees- en spellingaanbod opstellen dat is afgestemd op jouw eigen doelgroep. Er zijn leerlijnen voor:

  • technisch lezen
  • begrijpend lezen
  • mondelinge taal
  • schriftelijke taal
  • spelling

Lees meer over onze leerlijnen.

Logo in rondje

Meer weten?

De CED-Groep ondersteunde afgelopen jaren veel scholen bij het implementeren van leerlijnen voor taal, lezen en spelling. Meer weten? Neem hiervoor contact op met Hanke Geurts.

x