Groep5 107

Leesbegrip: een brede aanpak

  • Waarom blijven onze resultaten achter op het gebied van leesbegrip?
  • Hoe kunnen we het leesbegrip van onze leerlingen doelgericht verbeteren?

De domeinen van leesbegrip

Jullie steken veel energie in begrijpend lezen. Toch blijven de resultaten achter. Herkenbaar? Begrijpen wat je leest is het primaire doel van al het leesonderwijs. Maar: begrijpend lezen is een zeer complex proces. Naast het actief lezen spelen ook andere kennis en vaardigheden een rol bij het ontwikkelen van leesbegrip. Technisch vlot en vloeiend kunnen lezen, maar ook woordenschat en kennis van de wereld zijn essentiƫle domeinen voor leesbegrip. Vooral door voorlezen en veel vrij lezen bouwen de kinderen dit bijna ongemerkt op. Bovendien blijkt dat opgelopen achterstanden in de eerste leerjaren later moeilijk nog te herstellen zijn. Daarom is het ook zo belangrijk om doelgericht te werken aan beginnende en aanvankelijke geletterdheid.

Leesverbetertraject

In het leesverbetertraject van de CED-Groep neem je alle domeinen onder de loep die van belang zijn voor leesbegrip. Daarbij ligt de focus op de vaardigheden die hiervoor nodig zijn. De verschillende leesdomeinen kun je zien als aparte hoofdstukken, die pas in samenhang leiden tot een goed boek. We helpen jullie graag bij het in beeld brengen van de stand van zaken op school of het begeleiden van een leesverbetertraject.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je het lezen op je school een boost geven of heb je behoefte aan meer informatie? Neem contact op met Carla van Doornen.

x