BB 051 UITSNEDE

Functiedifferentiatie

Als kinderopvangorganisatie wil je een omgeving bieden waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op verschillende gebieden. Welke specialisten heb je daarvoor nodig?

Babyspecialisten en pedagogisch beleidsmedewerker of coach
Kinderopvang en onderwijs groeien naar elkaar toe. Met als gevolg dat er hogere eisen gesteld worden aan de medewerkers in de kinderopvang. Zo zijn er de laatste jaren diverse nieuwe wetten en regelingen gekomen die eisen stellen aan je personeelsbeleid. Elke pedagogisch medewerker die werkt met baby’s moet opgeleid zijn of worden tot babyspecialist. En vanaf 2022 moeten kinderopvangorganisaties werken met een pedagogisch beleidsmedewerker of pedagogisch coach die de pm’ers begeleidt.

De intern begeleider in de kinderopvang
Ook al is het nog geen vanzelfsprekendheid, toch zijn er steeds meer kinderopvangorganisaties die werken met een intern begeleider. De ib’er gaat over de ontwikkeling van het zorgbeleid en de zorgstructuur en houdt zich bezig met alles wat nodig is om kinderen het beste aanbod te geven.

Professionalisering
De CED-Groep denkt graag met je mee over de optimale invulling van functies in jouw organisatie. Samen bepalen we welke expertise het team kan verrijken. Waar nodig leiden we je huidige medewerkers op of scholen we ze bij. Natuurlijk zijn al deze opleidingen en cursussen erkend door brancheorganisatie FCB (Fonds Collectieve Belangen).

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je ook werken aan de kwaliteit van jouw kinderopvangorganisatie? Neem contact met ons op.

x