Groep5 431

Nieuwsbegrip

Goed kunnen lezen is een belangrijk ingrediënt voor schoolsucces. Daarom is onze missie om kinderen zo goed mogelijk leesonderwijs aan te bieden. Met Nieuwsbegrip Goud heb je een complete leesmethode in handen voor technisch en begrijpend lezen. In je leeslessen gebruik je wekelijkse teksten die gaan over onderwerpen uit het nieuws. Met Nieuwsbegrip Fictie besteed je aandacht aan leesmotivatie en leesbevordering.

Altijd actueel
Elke week maakt het Nieuwsbegripteam van de CED-Groep nieuwe leeslessen, aansluitend bij de actualiteit. Leerlingen oefenen nieuwe woordtypen, het actief lezen van teksten en vergroten hun woordenschat.

Leesmotivatie
Met Nieuwsbegrip Fictie zorg je voor enthousiasme voor lezen bij je leerlingen. Het is volledig ontwikkeld om de leesmotivatie te bevorderen. Voor, tijdens en na het lezen zijn motiverende activiteiten ingebouwd waardoor leerlingen ongetwijfeld met plezier gaan lezen.

Digitale lessen en toetsen
In Nieuwsbegrip Goud zijn een groot deel van de lessen en de toetsen voor begrijpend lezen digitaal. Dat scheelt, want dat betekent minder nakijkwerk en minder printen.

Training en ondersteuning
Met Nieuwsbegrip heb je rijk materiaal in handen, maar de voornaamste factor voor leessucces is nog altijd de leerkracht. Hoe zet je schoolbreed uitstekend begrijpend leesonderwijs neer? Hoe geef je minder goede lezers de juiste begeleiding? Dit zijn vragen waar veel scholen mee worstelen. Daarom ondersteunen we je met een snelle e-learning, een training met het hele team of een adviestraject waarin het hele leesonderwijs onder de loep gaat. Welke ondersteuning of begeleiding je ook zoekt: de experts van de CED-Groep helpen je.

Meer weten?

Wil jij uitmuntend leesonderwijs op school? Neem een proeflicentie op Nieuwsbegrip Goud.

Wat is Nieuwsbegrip?

x