BB 051 UITSNEDE

Opvallend gedrag

  • Ik heb een kind in mijn groep dat zich anders gedraagt. Wat kan ik doen?
  • Wanneer moet ik aan de bel trekken bij opvallend gedrag?

Ander gedrag bij jonge kinderen
Elke pedagogisch medewerker maakt het mee: een kind in de groep gedraagt zich anders dan zijn leeftijdsgenootjes. Het kind vertoont opvallend en afwijkend gedrag. Het kan bijvoorbeeld nauwelijks stilzitten, gooit met speelgoed, rent weg of praat nauwelijks. Ondanks je inspanningen lukt het niet om het kind fijn mee te laten draaien in de groep. Frustrerend, want natuurlijk wil je elk kind geven wat het nodig heeft. Wat vraagt het kind met opvallend of afwijkend gedrag eigenlijk van je? Hoe zorg je voor het kind als ook de rest van de groep jouw aandacht vraagt?

Opvallend gedrag: en nu?
Je ziet dat een kind niet lekker in zijn vel zit, maar over de reden ervan tast je in het duister. Wat wil dit kind jou duidelijk maken? Wat zijn de oorzaken van het opvallende gedrag?

De CED-Groep helpt je om afwijkend gedrag te signaleren en we bieden je handvatten om ermee om te gaan. We geven je inzicht in wat kinderen willen vertellen met hun gedrag en hoe je dat kunt zien. Want als je dat weet, kun je jouw aanpak beter afstemmen op wat het kind nodig heeft. Je kunt een omgeving creëren waarin ook deze kinderen tot hun recht komen.

Hoe signaleer je opvallend gedrag en hoe ga je ermee om? Onze adviseurs kunnen met je meekijken en je coachen op je werkplek. We kijken samen welke aanpak het beste past.

'Met een beetje aandacht en extra hulp, kun je een kind vooruit helpen. Ook in een gewoon kinderdagverblijf.’

Eva (groepsleidster, kinderdagverblijf De Sneeuwbes)

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je ondersteuning bij het omgaan met kinderen met opvallend gedrag? Neem contact met ons op.

x