BB 315

Ontwikkellijnen

  • Wat moet een kind kunnen bij aanvang van groep 1?
  • Hoe houd ik rekening met de individuele verschillen?
  • Hoe verloopt de ontwikkeling van begin peuter tot eind kleuter?

Goede start in groep 1
Je wilt jonge kinderen zo goed mogelijk voorbereiden om in groep 1 van het basisonderwijs goed te starten. Ontwikkellijnen zijn een handig hulpmiddel waarmee je precies ziet wat een kind aan het begin van groep 1 moet kennen en kunnen. Samen met het veld ontwikkelden we ontwikkellijnen voor de voor– en vroegschoolse periode gebaseerd op de inhoudskaarten van het SLO, zodat je niets over het hoofd ziet.

Het ene kind ontwikkelt zich sneller of anders dan het andere kind. Die ontwikkeling gaat met sprongen en verloopt niet lineair. De ontwikkellijnen houden rekening met de eigenheid van jonge kinderen en met de bijzondere manier waarop zij zich ontwikkelen.

Zowel voor de voor- als vroegschoolse periode zijn er ontwikkellijnen. Deze sluiten aan op de leerlijnen voor het basisonderwijs van de CED-Groep. Je krijgt hiermee informatie over de vorderingen die kinderen maken.

Ontwikkelingsgebieden
Wat moet een kind kennen en kunnen als hij start in groep 1? In de ontwikkellijnen zijn de volgende domeinen uitgewerkt:

  • taal: mondelinge taalvaardigheid, ontluikende en beginnende geletterdheid
  • rekenen: getallen, meten, meetkunde
  • sociaal-emotionele ontwikkeling: zelfbeeld/identiteit, zelfstandigheid, sociaal gedrag/sociale vaardigheid, werkhouding en concentratie
  • motoriek: groot (zoals lopen, klimmen, springen en gooien), klein (zoals bouwen, tekenen, knippen, vouwen en een potlood vasthouden)

Ontwikkellijnen downloaden

Download gratis de ontwikkellijnen voor de voorschoolse periode.
Naar de downloads
Logo in rondje

Meer informatie?

Wil je weten hoe je de ontwikkeling van jouw kinderen gericht kunt ondersteunen? Ben je benieuwd welke specifieke rol de ontwikkellijnen hierin spelen? Neem contact op met Wilma Poot.

x