TB 318 UITSNEDE

Opleidingsbreed werken aan gedrag

  • Hoe zorgen we voor een positievere klassencultuur?
  • Hoe creëren en handhaven we een sterk basisklimaat gedrag?
  • Wat kunnen we doen tegen grensoverschrijdend gedrag?

Heeft jouw opleiding te maken met flinke uitdagingen op gedragsmatig gebied? Bijvoorbeeld omdat de straatcultuur de school binnendringt, meer studenten problemen hebben met gezag, orde of middelengebruiken? Of omdat er studenten zijn met gedragsstoornissen, zoals ASS, depressie, (faal)angst, borderline, ODD of ADHD?

Ondersteuning voor individuele docenten en team

Docenten die geen grip krijgen op het gedrag van studenten, kunnen zich onvermogend en behoorlijk machteloos voelen. Dat vreet energie en zorgt voor stress. De CED-Groep ondersteunt individuele docenten en teams om gedrag en gedragspatronen in beeld te brengen, te analyseren en te interpreteren. We leren hoe zij zelf invloed kunnen uitoefenen op het gedrag van studenten. Dat draagt bij aan een betere sfeer en zorgt ervoor dat iedereen prettiger kan werken. Niet alleen de studenten maar ook docenten en ondersteunend personeel.

Basisklimaat gedrag

Elke opleiding heeft bepaalde gedragsregels. Iedereen binnen de opleiding heeft er baat bij als er een goed basisklimaat gedrag is. Dat wil zeggen: er zijn duidelijke regels die alle docenten en het ondersteunende personeel op eenzelfde manier handhaven. Dat geeft duidelijkheid en rust, en het voorkomt onnodige discussies en strijd.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je binnen opleidingsbreed werken aan gedrag of een helder basisklimaat gedrag neerzetten? We denken graag mee! Neem hiervoor contact op met Karin Snoodijk.

x