TB 556

PeaceJam

  • Hoe geef ik goed vorm aan burgerschapseducatie?
  • Hoe maak ik thema’s als identiteit, duurzaamheid, deelname aan een democratie en omgaan met diversiteit begrijpelijk voor de leerlingen in mijn klas?

De lesprogramma’s van PeaceJam laten jongeren (12-18 jaar) daadwerkelijk participeren in de samenleving. Je kunt dit curriculum inzetten als projectweek of als structureel onderdeel van de lessen.

Waarom PeaceJam?
Wat PeaceJam bijzonder maakt, is dat het is wordt geleid door veertien Nobelprijswinnaars van de Vrede. Zij willen hun ervaring, kennis en gedrevenheid doorgeven en jongeren laten ervaren dat zij de wereld om zich heen positief kunnen beïnvloeden.
PeaceJam stimuleert jonge mensen om hun leiderschapskwaliteiten en academische-, sociale- en persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen. Deze kwaliteiten kunnen zij vervolgens inzetten voor een positieve verandering in henzelf, hun gemeenschap en de wereld.
Maar liefs 1,2 miljoen! jongeren van 20.000 scholen in 39 landen namen al deel aan dit programma. Als dát geen impact gaat hebben!

PeaceJam in Nederland: samenleven in actie
Met behulp van een Europese subsidie is het curriculum ‘Compassion in Action’ uit het Engels vertaald. In Nederland noemen we het ‘Samenleven in Actie’. Hiermee heb je een burgerschapsprogramma in handen, waarmee leerlingen, geïnspireerd door de Nobelprijswinnaars, vanuit hun persoonlijke invalshoek, aan de slag kunnen met thema’s als duurzaamheid, omgaan met verschillen en samenleven. Uiteindelijk organiseren leerlingen zelf een actie of een project waarin hun bevindingen tot uiting komen

Wat je verder nog moet weten…
- Je krijgt het curriculum gratis na het volgen van deze training.
- Omdat het een pilot is, nemen we na enkele maanden contact met je op, om het curriculum en de implementatie op uw school te evalueren. Het resultaat wordt gebruikt om het curriculum beter te laten aansluiten op de Nederlandse context.
- Er worden op verschillende plekken in de wereld tweedaagse PeaceJam conferenties georganiseerd, waar jongeren in contact kunnen komen met een Nobelprijswinnaar voor de vrede. Er is er in 2020 een gepland in België. We houden je op de hoogte.
- In 2020 wordt in Nederland een PeaceJam slamm, een miniconferentie voor jongeren, georganiseerd, rond een bepaald thema.
- Jongeren kunnen hun (ideeën voor) acties pitchen op een slamm of een conferentie, of hun actie delen op de website van a billion acts of peace, of via sociale media rond dit project en zo met hun lokale project deelnemen aan een internationale community.

L 7234

Meer informatie of meedoen?

Neem contact op met Maarten Altena

Neem contact op