Groep 5 121

Taal en rekenen

Taal en rekenen zijn belangrijke pijlers van het onderwijs. Met een goede taal- en rekenvaardigheid functioneert een kind beter op de basisschool, in het vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Is het taal- en rekenbeleid op school in orde? Is vastgelegd wat de verschillende groepen kinderen aan het eind van de basisschool moeten kennen en kunnen op het gebied van taal, lezen en rekenen? En is er een doorgaande lijn in het aanbod? Onze ervaren adviseurs begeleiden schoolteams bij het uitwerken van het taal- en rekenaanbod. Dat doen we altijd aan de hand van de beproefde 4D-methode. Met de inzet van het schoolteam, de expertise van onze adviseurs en ons brede pallet aan materialen en methodieken zorgen we ervoor dat alle leerlingen zo goed mogelijk presteren op taal en rekenen.

Cursussen

x