TB 556

SLB-vaardigheden

  • Welke competenties heb ik nodig als goede studieloopbaanbegeleider?
  • Hoe voer ik loopbaangesprekken met studenten?

Studieloopgesprekken helpen jouw studenten om te reflecteren op ervaringen die ze opdoen. Deze gesprekken geven hen inzicht in wie ze zijn, wat hen motiveert en wat ze kunnen. De gesprekken spelen een belangrijke rol in hun beroeps-, studie-, loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling. Dat inzicht is van onschatbare waarde, bijvoorbeeld voor het succesvol verkrijgen van een plek op de arbeidsmarkt of het kiezen van een vervolgopleiding.

Vergroot jouw effectiviteit
Om effectieve studieloopbaangesprekken te voeren, moet je over veel kennis en vaardigheden beschikken. Bijvoorbeeld op het gebied van gespreksvoering. Wil je je ontwikkelen als studieloopbaanbegeleider of wil je specifieke vaardigheden versterken? De CED-Groep ondersteunt je erbij, bijvoorbeeld met gerichte trainingen.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je jouw SLB-vaardigheden aanscherpen of vergroten? Neem contact op met Karin Snoodijk.

x