IKCA dreumes 116

Startblokken van Basisontwikkeling

 • Hoe haal ik alles uit een programma zodat ik onderwijsachterstanden kan voorkomen en/of verminderen?
 • Hoe sluit ik zo goed mogelijk aan bij de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen?

Volledig integraal vve-programma

Startblokken is bedoeld voor kinderen van 0 tot 8 jaar in achterstandssituaties. Het richt zich op kinderen op het kinderdagverblijf en groep 1 tot en met 4 van de basisschool. Ook andere kinderen kunnen baat hebben bij dit programma, omdat het een brede persoonsontwikkeling bevordert. Het doel is om de kansen op schoolsucces te vergroten. De visie omarmt een adaptieve en ontwikkelingsgerichte werkwijze. De interventie Startblokken is erkend als volledig integraal vve-programma.

Voorkomen of verminderen van onderwijsachterstanden

Het programma Startblokken wil onderwijsachterstanden van doelgroepleerlingen op het gebied van sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling vroegtijdig opsporen, voorkomen en/of verminderen. Daarbij is speciale aandacht voor het voorkomen of verminderen van achterstanden op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling en rekenontwikkeling.

Bouwstenen

Het programma kenmerkt zich door een ontwikkelingsgerichte aanpak. Dit betekent dat de methodiek aansluit op de actuele ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van kinderen in de groep. Tegelijk stuurt het aan op het zetten van een volgende stap in de kinderlijke ontwikkeling. Er wordt niet gewerkt met een vaste structuur, maar met 'bouwstenen' voor de professional. Dit zijn handvatten die helpen om een toegesneden plan van activiteiten met en voor de doelgroepkinderen te maken. Met behulp hiervan worden de doelen behaald.

De voordelen van Startblokken

check

Adaptief en ontwikkelingsgericht programma.

check

Geen vaste structuur maar 'bouwstenen' voor de professional.

check

Speciale aandacht voor onderwijsachterstanden.

Vve-training Startblokken

De training voor een vve-certificering bestaat uit de volgende onderdelen.

 • Studiebijeenkomsten (48 uur) en groepsconsultaties (16 uur)
 • Aanleggen van een portfolio, leeswerk, verwerkingsopdrachten (64 uur)

De eerste studiebijeenkomsten vormen een oriëntatie op ontwikkelingsgericht werken met jonge kinderen, waarbij spel centraal staat. De professional bouwt in de periode daarna een portfolio op over de volgende vaardigheden:

 • creëren van een pedagogische basis en ontwikkelingsbevorderende interactie
 • ontwerpen van een betekenisvol activiteitenaanbod en een rijke speel/leeromgeving
 • systematisch begeleiden
 • organiseren van verschillende activiteiten
 • handelingsgericht observeren, evalueren en registreren

Koptraining Startblokken

Heb je de Basistraining Vier VVE met goed gevolg afgesloten? Dan heb je een startkwalificatie en kun je de Koptraining Startblokken volgen voor de vve-certificering. Deze verdiepende training bestaat uit een intake, 6 bijeenkomsten van 3 uur en 5 groepsbezoeken. Deze koptrainingen bieden kennis en vaardigheden die kenmerkend zijn voor Vygotskiaanse benaderingen van educatieve arrangementen voor jonge kinderen.

Concreet betekent dit aandacht voor:

 • Sociaal-culturele praktijken als bouwstenen voor het curriculum (ontwikkeling is altijd culturele ontwikkeling)
 • Spel als format voor alle activiteiten
 • Samenhangend activiteitenaanbod door het verbinden van verschillende kernactiviteiten aan elkaar
 • Professional is een bemiddelaar tussen de betekenissen van kinderen en de educatieve doelen
 • Handelingsgericht observeren als basis voor een aanbod voor alle kinderen

Intake
Als start van de Startblokken koptrainingen na de Basistraining VVE plus zal een intake met de deelnemer plaatsvinden. Tijdens deze intake wordt samen met de trainer de stand van zaken opgemaakt richting de certificering voor Startblokken.

Tijdens de intake gaat de deelnemer met de trainer in gesprek naar aanleiding van het Startblokken portfolio en het videofragment van een spelactiviteit uit de eigen praktijk. Tijdens dit gesprek worden gezamenlijk de aandachtspunten voor vervolg vastgesteld en de leerpunten voor de groepsbezoeken. Het gesprek wordt per onderdeel samengevat in het Startblokkenportfolio (LGM overzicht).

Koptrainingsvarianten

Om cursisten en hun instellingen kansen te bieden zo toegesneden mogelijk te kunnen vervolgen met Startblokken, bieden wij verschillende koptrainingsvarianten aan.

 • Intake ronde
 • Dag 1: Van lekker spelen naar samen met kinderen systematisch interessante spelverhalen voor de groep opbouwen.
 • Groepsbezoek ronde 1
 • Dag 2: Samen met kinderen op onderzoek in de wereld om hen heen en die ervaringen vervolgen en verdiepen met activiteiten op de groep.
 • Groepsbezoek ronde 2
 • Dag 3: Over spelen met zand, water en andere bouwmaterialen en de verbinding met reken/wiskunde.
 • Groepsbezoek ronde 3
 • Dag 4: De rol van de pm-er bij het uitlokken van spel en taal.
 • Groepsbezoek ronde 4
 • Dag 5: Samen met kinderen en collega’s plannen maken, reflecteren en vervolgaanbod ontwerpen.
 • Dag 6: Presentaties van de portfolio’s.

Deze certificeringsvariant omvat 56 contacturen. Deze zijn als volgt opgebouwd:

 • 1 intakegesprek van 2 uren
  6 studiedagen van 8 uren
  4 groepsbezoeken van 1 uur
  2 uren portfoliobegeleiding
Logo in rondje

Meer weten?

Wil je weten welk (op maat) traject we voor jouw organisatie kunnen aanbieden? Neem contact met ons op.

x