IKCA dreumes 116

Startblokken en Basisontwikkeling

Startblokken is een educatieve methode voor kinderdagverblijven. Basisontwikkeling werkt met dezelfde methode in groep 1 tot en met 4 van de basisschool. De programma's bevorderen een brede persoonsontwikkeling bij kinderen van 0 tot 8 jaar. Doel van de programma's is om de kansen op schoolsucces te vergroten. De visie van het programma is duidelijk en goed, het programma is adaptief en ontwikkelingsgericht. De interventie Startblokken en Basisontwikkeling is erkend als volledig integraal vve-programma.

Doel

Startblokken en Basisontwikkeling wil onderwijsachterstanden van doelgroepleerlingen op het gebied van sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling vroegtijdig opsporen, voorkomen en/of verminderen. Daarbij is speciale aandacht voor het voorkomen of verminderen van achterstanden op het gebied van de sociale-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling en rekenontwikkeling.

Doelgroep

Startblokken en Basisontwikkeling zijn als combinatieprogramma bedoeld voor kinderen in achterstandssituaties van 0 tot 8 jaar die een kindercentrum en groep 1 tot en met 4 van de basisschool bezoeken. Ook andere kinderen kunnen baat hebben bij het volgen van dit programma. De intermediaire doelgroep bestaat uit pedagogisch medewerkers van kindercentra en leerkrachten van groep 1 tot en met 4 van de basisschool.

Aanpak

Startblokken wordt uitgevoerd in kindercentra en Basisontwikkeling op de basisschool. Gezamenlijk omvatten ze een doorgaande ontwikkelings- en leerlijn. Het programma wordt gekenmerkt door een ontwikkelingsgerichte aanpak. Dat betekent dat de methodiek aansluit op de actuele ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van kinderen in de groep en tegelijk aanstuurt op het zetten van een volgende stap in de kinderlijke ontwikkeling.

Logo in rondje

Meer weten?

Benieuwd hoe Startblokken en Basisontwikkeling ook in jouw organisatie past? Neem contact op met Anja de Rooij.

ContactHJK
x