TB 939

Sterk Nederlands

Heeft jouw school moeite met het vinden van geschikt lesmateriaal voor steunlessen Nederlands? Wij begrijpen de uitdagingen waarmee scholen te maken hebben als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Daarom introduceren we met trots de pilot Sterk Nederlands.

Kennisrijke thema’s Nederlands voor onderbouw vo

De pilot is speciaal opgezet voor scholen die graag in de ontwikkelfase willen instappen en zo mede willen vormgeven aan Sterk Nederlands. STERK staat voor Sterke Taal En Rijke Kennis.

Wat houdt de pilot in?

Vanaf 2023 ontwikkelt de CED-Groep hoogwaardige thematische lessenseries voor het vak Nederlands in het voortgezet onderwijs. Deze thematische kennisrijke lessenseries in rijke taal worden speciaal ontworpen voor steunlessen voor de onderbouw in het vo. Ze worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de scholen zelf, mogelijk gemaakt door de subsidies voor basisvaardigheden.

Wat mag je verwachten als je meedoet?

Ben je geïnteresseerd in deze pilot, dan gaan we op korte termijn met je in gesprek. Allereerst bekijken we welk eigen thema je als school wilt belichten, natuurlijk op het niveau waar binnen de school de meeste behoefte aan is. De school kan bovendien ook thema’s kiezen uit de themabibliotheek. Deze thema’s werden al eerder ontwikkeld door andere scholen. Aan het einde van dit schooljaar bevat de thema-
bibliotheek minstens twaalf thema’s.

Nauwe samenwerking

Tijdens het pilotjaar werken we nauw samen met de school om ervoor te zorgen dat het te ontwikkelen lesmateriaal optimaal aansluit bij de wensen en behoeften van de school. Samen met de deelnemende scholen gaan we ook op zoek naar de beste vorm om het materiaal uiteindelijk aan te bieden, bijvoorbeeld via een website. En natuurlijk zorgen we ook voor een passende training voor de docenten die met het materiaal gaan werken.

Thema's en didactiek

Vooralsnog ontwikkelen we thema’s voor vmbo-tl/havo/vwo-leerlingen. Maar we willen ook graag met thema’s voor het vmbo BB en KB aan de slag.

De thema’s zijn bedoeld voor leerjaar 1 en 2. Ze worden speciaal ontwikkeld om leerlingen te ondersteunen die het gewenste referentieniveau niet halen zonder extra ondersteuning.

In de thematische lessen werken leerlingen aan begrijpend lezen, woordenschat, fictielezen en formuleren/schrijven. Dit gebeurt in de samenhangende context die ook relevant is voor het volgen van de zaakvakken.

Elke lessenserie bevat één thema en biedt materiaal voor 10 lesuren. De thema’s worden zo gekozen dat ook vakleraren een of meer van deze lessen kunnen geven. Er worden per lessenserie drie informatieve teksten aangeboden. Tijdens de pilot worden de lessenseries in de vorm van word- en pdf-bestanden aan de deelnemende scholen beschikbaar gesteld.

De eerste lessenserie voor leerjaar 1, met het thema ‘Sociale media’, is inmiddels met succes uitgevoerd. De tweede lessenserie (voor leerjaar 2), met het thema ‘Fast fashion’, wordt in het najaar getest. De thema’s ‘Gezondheid Leven’ (leerjaar 1) en ‘Natuurverschijnselen’ (leerjaar 2) zijn ook gereed.

'De leerlingen vinden grafische modellen met woordenschat geweldig. Als je het klassikaal doet zijn ze enthousiast. Ook woordvierkanten vinden ze leuk.'

Deelnemer pilot

Welke activiteiten komen terug in elk thema?

  • fictiefragment voorlezen, zelfstandig verder lezen uit een selectie van boeken bij het thema
  • filmpje bekijken, bijvoorbeeld ter introductie van het thema
  • thematische woordenschatactiviteit bij de gekozen thema's (inhoudswoorden en schooltaalwoorden)
  • lezen van een tweede nieuwe tekst over het thema met verwerkingsopdracht, bijvoorbeeld een schema
  • schrijfopdracht of formuleeropdracht aansluitend bij de thematische (instap)teksten
  • lezen van een Nieuwsbegriptekst uit het archief bij het thema op niveau B, C (1F-2F) of D (2F-3F)
  • woordenschatoefeningen uit het Nieuwsbegriparchief

Download de hele factsheet

Factsheet Sterk Nederlands

Wat vragen we van de school?

Wij nodigen de school uit om bij te dragen aan de ontwikkelingskosten van een thema en de kosten van de training. Deze investering bespreken we in een persoonlijk gesprek. Daarnaast willen we benadrukken dat we in samenspraak met de school de lessen ontwikkelen. Zo zorgen we dat de inhoud en aanpak optimaal aansluiten bij de behoeften en wensen van de school en haar leerlingen.

Geïnteresseerd?

Willen jullie als school niet zelf het wiel uitvinden om invulling te geven aan steunlessen Nederlands? Sta je open voor het idee dat met deze pilot andere scholen ook kunnen profiteren van landelijke subsidies?

Contact met de projectleider
Neem voor meer informatie contact op met
Dineke de Groot, projectleider Sterk Nederlands

Dineke de Groot 3

Meer informatie?

Mail Dineke de Groot of bel haar op 010-4071599

Mail Dineke de Groot
x