TB 246

Taal en rekenen

Voor elke leerling is een goede beheersing van taal- en rekenvaardigheden essentieel. Ze hebben deze vaardigheden niet alleen bij alle vakken op school nodig, maar ook in het dagelijks leven. En straks natuurlijk, op de arbeidsmarkt. Scholen zijn verplicht om een actief taal- en rekenbeleid te voeren en toe te werken naar de landelijke vastgestelde referentieniveaus. Wil je het reken- of taalonderwijs versterken? De CED-Groep ontwikkelde uiteenlopende leermiddelen en materialen die daarbij behulpzaam zijn. Daarnaast bieden we maatwerkbegeleiding en verzorgen we uitgekiende professionaliseringsprogramma’s. Samen zorgen we dat jullie je ambities kunnen realiseren.

Advies en begeleiding

x