TB 542

Taalgericht vakonderwijs

• Hoe kunnen we alle docenten betrekken bij het taalonderwijs?
• Hoe ziet taalgericht vakonderwijs er in de praktijk uit?

Gericht luisteren, begrijpend lezen, beantwoorden van vragen, functioneel schrijven en presenteren: voor leerlingen met een taalachterstand zijn dit vaak echte struikelblokken. Als méér docenten binnen de school gericht aandacht besteden aan taal, geeft dat een waardevolle boost aan de taalvaardigheid van je leerlingen. We noemen dat taalgericht vakonderwijs.

Aan de slag met taalgericht vakonderwijs

Bij taalgericht les stellen vakdocenten niet alleen vakinhoudelijke doelen maar ook talige doelen. Het geven van taalgericht vakonderwijs, vraagt iets van het didactische repertoire van de vakdocenten. De CED-groep ondersteunt jouw school bij de invoering van taalgericht vakonderwijs. Het invoeringstraject is altijd maatwerk, afgestemd op jullie uitgangssituatie en ambities. Het traject bestaat doorgaans uit een combinatie van scholing, observaties in de klas en coaching. Zo zorgen we dat taalgericht vakonderwijs echt werkt!

Wil je meer weten over het opbrengstgericht werken aan taalbeleid? Lees meer over dit onderwerp.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je meer weten over taalgericht vakonderwijs? Neem contact op met Karin Snoodijk.

x