TB 635 UITSNEDE

Onderwijskwaliteit

Als school of bestuur ben je elke dag bezig met de kwaliteit van onderwijs. Goed onderwijs is belangrijk voor de samenleving en wordt daarom ook gecontroleerd door de Onderwijsinspectie. Als bestuur ben je eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, van klassenniveau tot bestuursniveau. De bovenschoolse kwaliteitszorg is een vast onderdeel van het beleidskader, waarin je aangeeft wat je visie is op kwaliteitszorg, hoe je er invulling en sturing aan geeft en hoe je cyclisch monitort met bijvoorbeeld interne audits, collegiale visitatie of gesprekscycli. Als directeur besteed je in je schoolplan aandacht aan onderwijskwaliteit. Het schoolplan beschrijft welke resultaten je als school in de toekomst wil bereiken, hoe je zicht houdt op onderwijsleerprocessen, aandacht hebt voor (zorg)leerlingen en hoe je cyclisch en planmatig werkt. Goede onderwijskwaliteit verdient veel aandacht van jou als bestuurder of directeur en we kunnen ons voorstellen dat je daar wel wat hulp bij kunt gebruiken. Bijvoorbeeld om te weten hoe je ervoor staat of hoe je kwaliteitszorg beter op de rit kunt krijgen. Onze experts ondersteunen graag met extra denkkracht of handjes. Net wat jij nodig hebt. Hieronder zie je wat we zoal voor je kunnen betekenen. Maar we doen meer. Laat ons jouw ondersteuningsvraag weten, samen vinden we altijd een maatwerkoplossing!

Advies en begeleiding

x