TB 542

Meer motivatie door eigenaarschap

 • Hoe geven we leerlingen meer eigenaarschap over hun leerproces?
 • Hoe kunnen we zowel de nadruk leggen op cijfers als op vakoverstijgende vaardigheden?
 • Hoe leggen we op een laagdrempelige manier de regie over het leren meer bij de leerling?

Waar is de motivatie?

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen steeds minder gemotiveerd zijn om te leren. Als leraar vraag je jezelf vast wel eens af voor wie je eigenlijk lesgeeft of wat het nut van jouw les is. Herkenbaar? Dan wil je jouw leerlingen ongetwijfeld weer gemotiveerd en betrokken krijgen. Het goede nieuws is dat dat kan door ze eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces. Het is aangetoond dat eigenaarschap leidt tot betere leerresultaten en in veel gevallen bijdraagt aan een positiever zelfbeeld.

Eigenaar van je eigen leerproces

Eigenaarschap leidt tot meer motivatie. Maar hoe zorg je dat jouw leerlingen eigenaar worden van hun eigen leerproces? Door actief met hen aan de slag te gaan. Onze experts hebben veel ervaring met eigenaarschap en helpen je daar graag bij. Zij gebruiken daarvoor de aanpak Toekomstbouwers. De aanpak Toekomstbouwers ondersteunt leerlingen en docenten bij het eigen maken van vaardigheden die je nodig hebt voor eigenaarschap. Je krijgt antwoord op vragen als:

 • Hoe ga ik concreet aan het werk in de klas om mijn leerlingen eigenaar te laten worden over hun eigen leerproces?
 • Hoe geef ik leerlingen meer ruimte voor toekomstgerichte competenties en hoe kom ik hierbij tot een vakoverstijgende aanpak?
 • Wat zijn 21e-eeuwse vaardigheden? Wat hebben we daarvoor van onze leerlingen nodig en hoe bereiden we hen voor?
 • Met welke vaardigheden willen we dat onze leerlingen de school verlaten en welke concrete aanpak is daarvoor nodig?
 • Hoe kan ik de ontwikkeling van competenties volgen en betrekken bij de determinering?
 • Op welke manier geef ik het beste invulling aan mijn veranderende rol als docent?
 • Ben ik zelf een goed rolmodel voor mijn leerlingen?
 • Wat is zelfsturend leren eigenlijk?
Schema

Docenten ervaren de aanpak Toekomstbouwers als praktisch en effectief. Je krijgt direct praktische tips die je de volgende dag al direct in de les kunt uitvoeren.

Docenten ervaren de aanpak Toekomstbouwers als praktisch en effectief. Je krijgt direct praktische tips die je de volgende dag al direct in de les kunt uitvoeren.

PS wil je werken aan meer eigenaarschap bij je leerlingen? Lees dan ook meer over formatief evalueren en toetsen.

Logo in rondje

Wil je aan de slag met eigenaarschap?

Wil je gemotiveerdere leerlingen door te werken aan hun eigenaarschap? Of wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen op dat gebied? Neem contact op met Karin Snoodijk.

x