Groep5 431

Nieuwsbegrip

Goed kunnen lezen is een belangrijk ingrediënt voor schoolsucces. Daarom is onze missie om kinderen zo goed mogelijk leesonderwijs aan te bieden. Met Nieuwsbegrip heb je een complete methode in handen voor technisch en begrijpend lezen. In je leeslessen gebruik je wekelijks de teksten die gaan over onderwerpen uit het nieuws. Met Nieuwsbegrip besteed je aandacht aan de leesmotivatie en leesbevordering.

Altijd actueel
Elke week maakt het Nieuwsbegripteam van de CED-Groep nieuwe leeslessen, aansluitend bij de actualiteit. Leerlingen oefenen nieuwe woordtypen, het actief lezen van teksten en vergroten hun woordenschat.

Uitstekend leesonderwijs
Met Nieuwsbegrip heb je rijk materiaal in handen, maar de voornaamste factor voor leessucces is nog altijd de leraar. Hoe zet je schoolbreed uitstekend leesonderwijs neer? Hoe geef je minder goede lezers de juiste begeleiding? Dit zijn vragen waar veel scholen mee worstelen. Onze ervaren trainers helpen je graag op weg. Zij verzorgen trainingen voor schoolteams of voor individuele cursisten.

Wat is Nieuwsbegrip?

Logo in rondje

Meer weten?

Wil jij uitmuntend leesonderwijs op school? Neem contact op met Karin Snoodijk.

x