TB 577

Toetsen en PTA

  • Wat is de kwaliteit van onze toetsprogramma’s (PTA)?
  • Hoe kunnen we de toetskwaliteit verbeteren?
  • Wat levert een interne toetsexpert ons op?

Krijg inzicht in de kwaliteit van je toetsbeleid

Wij ondersteunen graag bij vragen over het toetsbeleid die op school leven. Veel scholen vragen zich bijvoorbeeld af of hun PTA aan de wettelijke eisen voldoet, of ze wel efficiënt toetsen, of ze voldoende kunnen vertrouwen op de cijfers of hoe ze een doorlopende toetslijn kunnen vormgeven.

Het belang van toetskwaliteit

Op basis van toetsresultaten trek je als school conclusies over je leerlingen. Daarom is het belangrijk om je kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van toetsbeleid en toetskwaliteit te vergroten. Dit zorgt voor een kwaliteitsimpuls in je de school. Onze toetsexperts helpen met het krijgen van inzicht, signaleren blinde vlekken en formuleren verbeterpunten.

Opleiden toetsexpert

Het is zinvol om de expertise op het gebied van toetsen te versterken bij een of meer medewerkers. Een interne toetsexpert bewaakt de kwaliteit van het toetsbeleid en is

jullie vraagbaak als het gaat om toetsen en PTA. Wij leiden met plezier interne toetsexperts op. Hoe we dat precies doen, hangt van de situatie af en is dus altijd maatwerk. De volgende onderwerpen kunnen deels of volledig aan bod komen:

  • Analyse van het toetsbeleid, -programma’s, -resultaten en -documenten
  • Vormgeven goed toetsbeleid
  • Vaststellen kwaliteitscriteria voor goede toetskwaliteit, ook bij online toetsen
  • Construeren van een goede toets
  • Uitvoeren effectieve toetsanalyse
  • Verkennen van mogelijkheden voor veilig en betrouwbaar toetsen op afstand

"Wij hebben onze PTA’s samen met de CED-Groep gemaakt en deze zijn het afgelopen jaar als voldoende beoordeeld door de onderwijsinspectie."

Pascal Scholtius, rector Comenius

Logo in rondje

Wil je aan de slag met goed toetsbeleid?

Wil je je toetsbeleid op orde brengen of verbeteren? Of wil je weten wat we voor je kunnen betekenen op dat gebied? Neem contact op met Karin Snoodijk.

x