TB 577

Toetsen en PTA

  • Geven alleen summatieve toetsen goed inzicht in de resultaten van leerlingen?
  • Hoe toetsen we efficiënt en geven we een doorlopende toetslijn vorm?
  • Voldoet ons PTA aan de wettelijke eisen?
  • Hoe kunnen toetsen bijdragen aan motivatie en eigenaarschap van onze leerlingen?

Elk toetsmoment geeft docenten inzicht in het niveau van hun leerlingen en in de kwaliteit van hun lessen. De toetsresultaten helpen hen om de lessen goed af te stemmen op de behoefte van leerlingen.

Voor het ontwikkelen van summatieve en formatieve toetsen, een doorlopende toetslijn en een toetsbeleid dat bijdraagt aan de leerlingresultaten is veel kennis nodig. De CED-Groep is uitstekend thuis in deze thematiek. We zetten onze expertise en ervaring graag in om de toetskwaliteit en het toetsbeleid van jouw school te versterken.

PTA
Je bent als school verantwoordelijk voor een helder PTA dat voldoet aan de wettelijke eisen en liefst ook nog eens goed leesbaar is. De CED-Groep kan een auditonderzoek uitvoeren voor het PTA van bijvoorbeeld één afdeling of de hele school. Wil jouw school de audit liever zelf uitvoeren? Dat kan. We kunnen de audit met bijvoorbeeld sámen met de examensecretaris en de sectievoorzitters uitvoeren, zodat zij zich op een praktische manier alle ins en outs van het auditproces kunnen eigenmaken.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je van gedachten wisselen over dit onderwerp en verkennen welke bijdrage de CED-Groep aan jouw school kan leveren? Neem contact op met Karin Snoodijk.

x