TB 542

Toetsexpert

  • Hebben we voldoende kennis voor het waarborgen van een goed en gedegen toetsproces?
  • Is ons toetsbeleid op orde?
  • Hoe zorgen we dat alle toetsen en toetsinstrumenten van voldoende niveau zijn?

Toetsexpertise op meerdere niveaus

Je wilt dat het toetsbeleid van je school op orde is en dat alle vaksecties en alle docenten kwalitatief goede toetsen geven. Dat vraagt om expertise op verschillende niveau:

  • Expertise over toetsbeleid. Wat is beleidsmatig al goed geregeld? Waar kan het beter?
  • Expertise over toetsinstrumenten. Wat is een goede toets?
  • Expertise over het analyseren van toetsresultaten. Toetsresultaten zeggen immers niet alleen iets over de prestaties van leerlingen, maar bijvoorbeeld ook over de kwaliteit van de toets en het type vragen waarmee leerlingen moeite hebben.

Rol van een toetsexpert

We zien steeds meer scholen die behoefte hebben aan een toetsexpert om de kwaliteit van toetsing en examinering te waarborgen. Een toetsexpert kan bijvoorbeeld een rol spelen in het (door)ontwikkelen van toetsbeleid, beoordelen/waarborgen van de kwaliteit van toetsen, ondersteunen van docenten bij het construeren van toetsen en analyseren van toetsresultaten. De CED-Groep beschikt over toetsexperts, die je kunnen adviseren over alle facetten van toetsen, toetsbeleid en resultaatanalyse.

CED-Groep leidt interne toetsexpert op

Heb je liever een of meer toetsexperts in eigen huis? Dat kan ook. We kunnen in company een training aanbieden, die is afgestemd op jouw school en de specifieke wensen en vraagstukken die er zijn.

Logo in rondje

Wil je het toetsbeleid en de kwaliteit van de toetsen verbeteren?

Neem contact met op met Karin Snoodijk.

x