BB 237

Uitgelicht: Doen, Praten, Bewegen en Rekenen

 • Hoe houd ik goed zicht op de ontwikkeling van alle kinderen in mijn groep?
 • Hoe wissel ik op een handige manier informatie uit met collega’s of ouders?

Compleet kindvolgsysteem?
Dan is Doen, Praten, Bewegen en Rekenen misschien wel juist wat je zoekt! Hiermee volg je de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar op de 4 belangrijkste gebieden: spraak en taal, motoriek, sociale competentie en rekenen.

De hele ontwikkeling in vier ontwikkelingsgebieden
Doen, Praten, Bewegen en Rekenen bestaat uit vier observatielijsten, waarmee je de ontwikkeling van het kind eenvoudig in beeld brengt:

 • Zo doe ik (sociaal-emotionele ontwikkeling)
 • Zo praat ik (spraak-taalontwikkeling)
 • Zo beweeg ik (motorische ontwikkeling)
 • Zo reken ik (rekenontwikkeling)

Het invullen is makkelijk en kost weinig tijd; elke observatielijst bestaat uit concrete vragen over het gedrag dat jij ziet bij het kind. Voor elk kind vul je een aparte observatielijst in. Als je alle vier de vragenlijsten gebruikt, heb je een compleet kindvolgsysteem.

Handelingssuggesties
Na het invullen van een observatielijst vind je in de bijgeleverde handleiding duidelijke handelingssuggesties. Dus of een kind nou achterblijft of juist voorloopt: jij ziet precies wat je kunt doen om het verder te helpen.

Nog handiger: digitaal observeren
Doen, Praten, Bewegen en Rekenen is er ook digitaal. Voordelen van de digitale versie:

 • Invullen van de observatielijsten gaat nog makkelijker.
 • Na het invullen krijg je direct duidelijke handelingssuggesties.
 • Nog meer overzicht, dankzij handige schema’s en grafieken.
 • Je kunt de gegevens eenvoudig uitwisselen met collega’s en ouders.

Adviestraject voor pedagogisch medewerkers
Om alles uit het kindvolgsysteem te halen, stellen we een advies op maat op. Hierin komen onder andere de volgende elementen aan bod:

 • observeren en registreren: waarom en hoe?
 • oefenen met de observatielijsten
 • analyseren van kindgegevens
 • inzet handelingssuggesties
 • opbrengstgericht werken in 4D
Logo in rondje

Meer weten?

Wil je weten hoe Doen, Praten, Bewegen en Rekenen in jouw organisatie past? Of wil je meer weten over de bijbehorende training? Neem contact met ons op.

Cursussen

x