Sinds enkele jaren bestaat het complete kindvolgsysteem Doen, Praten, Bewegen & Rekenen. Het wordt succesvol ingezet om de ontwikkeling van jonge kinderen te volgen en te stimuleren. Met de observatielijsten en handelingssuggesties krijgen pedagogisch medewerkers een goed beeld van de spraak/taal, sociaal-emotionele, motorische en rekenontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters. Doen, Praten, Bewegen & Rekenen is op papier of als digitale tool beschikbaar.

x