L 7234

Verbetertraject leerkrachtvaardigheden

  • Hoe worden leerkrachten nóg beter in hun vak?

In het onderwijs is het de leerkracht die het verschil maakt. Leerkrachten die goed zijn in hun vak, hebben goud in handen. Met hun expertise helpen ze leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Coaching kan startende en ervaren leerkrachten helpen om te groeien in hun vak, en om hun handelingsrepertoire te verbreden of te verdiepen. Bijvoorbeeld op het gebied van instructievaardigheden, differentiatie of pedagogische vaardigheden. Coaching zet leerkrachten in hun kracht en vergroot het vertrouwen in het eigen kunnen.

Coaching aan de hand van filmopnames
Een coachingstraject is altijd maatwerk. Startpunt is altijd de hulpvraag van de leerkracht. Soms wordt deze ingegeven door persoonlijke ambities, soms door de ontwikkeling die de school doormaakt en de gevolgen die dat heeft voor het handelen van leerkrachten.

Er zijn uiteenlopende coachingsmethodes- en technieken. Bijvoorbeeld:

  • Schoolvideo-interactiebegeleiding (SVIB): aan de hand van korte opnames leggen we interactiepatronen bloot. Dit biedt aanknopingspunten om de interactie te verbeteren. SVIB gaat uit van de kracht van de professional en helpt om aanwezige kwaliteiten uit te bouwen. Dit is een ideale methode bij gedragsproblemen of een negatieve sfeer in de klas.
  • Synchroon coachen: leerkrachten worden tijdens het lesgeven gecoacht zonder dat de coach lijfelijk aanwezig is in de klas. Dit doen we met behulp van een geluidsset en een op afstand bedienbare camera. Met de feedback van de coach kan de leerkracht zijn denken en handelen direct, in de lessituatie, bijsturen.

Coach CED-Groep
Een externe coach is onafhankelijk en kan zich zonder ballast richten op degene die hij coacht. Daardoor voelen leerkrachten zich bij een externe coach vaak vertrouwder en vrijer om aan te geven waar ze tegenaan lopen. Dat is de basis voor inzicht en groei.

De CED-Groep beschikt over ervaren coaches die uitstekend in staat zijn om de connectie te maken met de persoonlijke ontwikkelwensen van de leerkracht en de ambitie van de organisatie.

Logo in rondje

Vragen?

Wij vertellen graag meer over de mogelijkheden. Neem contact op met Carla van Doornen.

Interne coach opleiden
Geef je de voorkeur aan een interne coach die (startende en ervaren) leerkrachten effectief kan begeleiden? Via verschillende CED-cursussen kunnen medewerkers coachingsvaardigheden ontwikkelen en versterken.

x