LANDJE DOCENTEN 206

VVE-kwaliteitsmeting

  • Hoe krijg ik inzicht in de kwaliteit van de vve binnen mijn gemeente?
  • Waar liggen verbetermogelijkheden voor de vve in onze gemeente?

Zicht op vier kwaliteitsgebieden

De 'VVE-kwaliteitsmeting' geeft snel inzicht in de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie binnen een gemeente, school, bestuur of kinderopvangorganisatie. In deze kwaliteitsmeting komen vier kwaliteitsgebieden aan bod:

  • ontwikkelings- en onderwijsproces
  • pedagogisch klimaat/schoolklimaat
  • ontwikkelings- en onderwijsresultaten
  • kwaliteit en ambitie.

Zicht op ontwikkeling

Deze kwaliteitsmeting brengt sterke punten en aandachtspunten in beeld. Dit helpt om een onderbouwd plan te maken voor verbetering en om daar op een doelgerichte manier aan te werken. Na twee jaar wordt de meting opnieuw afgenomen, zodat er een goed beeld is van de ontwikkeling die is doorgemaakt. Als je daarbij behoefte hebt aan ondersteuning, spelen wij daar graag een rol in. Bijvoorbeeld als sparring partner of als adviseur bij vve-regiegroepen.

Gemeenten kunnen deze kwaliteitsmeting zelf uitvoeren. Ook kunnen zij deze laten uitvoeren door de CED-Groep, waarmee je externen met een frisse blik naar jouw werkveld laat kijken.

‘De VVE-kwaliteitsmeting zorgde voor draagvlak om met elkaar de kwaliteit van ons vve-onderwijs te verbeteren.’

Maryse van Minnen, onderbouwcoördinator kbs Het Schateiland, Utrecht

Onderzoekskader inspectie

De 'VVE-Kwaliteitsmeting', ontwikkeld door de CED-Groep, is gebaseerd op het Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het primair onderwijs en voorschoolse educatie. Zo ben je ervan verzekerd dat er onbedoeld geen belangrijke zaken blijven liggen.

'Vanuit een mooie VVE-visie voor het jonge kind is samen met de CED-Groep een basis gelegd voor ons gemeentebeleid met alle betrokken partners.'

Gemeente Reuver/Beesel

Logo in rondje

Wil je meer weten over de 'VVE-kwaliteitsmeting'?

Neem contact op met Anja de Rooij.

x