Peuterstappen

Vier VVE

  • Hoe zorg ik voor dagelijkse routines en spelactiviteiten die bijdragen aan de brede ontwikkeling?
  • Als ‘spelen’ dé manier is waarop kinderen leren, hoe zorg ik dan voor activiteiten die zo goed mogelijk aansluiten bij hun interesses?

Totaal vve-programma

Centraal in dit programma Vier VVE staan de dagelijkse routines en veel voorkomende spelactiviteiten. De kinderen krijgen een afgestemd aanbod van activiteiten, waarmee zij zich al spelend ontwikkelen. De medewerkers vergroten hun handelingsgerichtheid en leren doelgericht te observeren, te begeleiden en te stimuleren. Dit is extra van belang voor kinderen met risico op onderwijsachterstanden. Vier VVE is ontwikkeld door vier experts binnen het onderwijs, waaronder de CED-Groep.

De voordelen van Vier VVE

check

Uitdagende activiteiten kunnen aanbieden op basis van observaties.

check

De praktische insteek sluit goed aan bij pm’ers.

Programmaonderdelen Basistraining Vier VVE

Met de Basistraining Vier VVE krijgen alle pedagogisch medewerkers dezelfde stevige basis in het pedagogisch-didactisch handelen. Zij leren goed naar kinderen te kijken en aansluitend passende en uitdagende (spel)activiteiten aan te bieden. Wat kun je verwachten van de training?

  • 12 groepsbijeenkomsten en 5 coachingsgesprekken.
  • Theorie direct gekoppeld aan toepassing in de praktijk.
  • Systematisch delen van ervaringen, waardoor een continue verdieping van het geleerde ontstaat. Hiermee groeit de professionele werkcultuur op de groep.
  • Om de eigen ontwikkeling vast te leggen, maken deelnemers een portfolio aan.
  • Coachingsgesprekken die afgestemd zijn op de individuele leerbehoefte van de deelnemer. Het portfolio van de deelnemer is richtinggevend.
  • De trainer maakt voor de coaching gebruik van diverse instrumenten zoals video-opnames, observaties, feedbackgesprekken en modeling.

De training vormt een goede startkwalificatie voor vve en voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.

Certificaat Basistraining Vier VVE op zak?

Met deze startkwalificatie kun je je verder bekwamen in het werken met één van de erkende vve-methoden: Uk & Puk, Piramide of Startblokken. Deze koptrainingen bestaan uit 5 groepsbijeenkomsten, 3 coachingsgesprekken en worden vanuit dezelfde basisprincipes gegeven. (De koptraining Uk & Puk bestaat uit 8 bijeenkomsten en 3 groepsconsultaties)

Als je de koptraining positief afrondt behaal je de vve-certificering voor het werken met het betreffende programma. Sommige gemeentes hanteren overigens andere richtlijnen voor de certificering en kwalificaties van vve-organisaties.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je weten welk (op maat) traject we voor jouw organisatie kunnen aanbieden? Neem contact met ons op.

x