Peuterstappen

Basistraining Vier VVE

Iedereen dezelfde sterke basis
De Basistraining Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) bestaat uit 12 dagdelen, biedt een goede startkwalificatie voor VVE en voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Met de Basistraining VVE krijgen alle pedagogisch medewerkers dezelfde stevige basis in het pedagogisch-didactisch handelen. Dit is belangrijk omdat zij vanaf het begin grote invloed hebben op de ontwikkeling van jonge kinderen. Pedagogisch medewerkers begeleiden en stimuleren de ontwikkeling en het leren; dit is zeker belangrijk voor kinderen met risico op onderwijsachterstanden. Pedagogisch medewerkers leren in de Basistraining VVE goed naar kinderen te kijken en aansluitend passende en uitdagende (spel)activiteiten aan te bieden. Zo maken zij het verschil!

De basistraining van Vier VVE is ontwikkeld door vier experts binnen het onderwijs, waaronder de CED-Groep.

De voordelen van Vier VVE

  • gebaseerd op recente inzichten uit de literatuur en onderzoek
  • ontwikkeld in samenspraak met experts uit het veld, de wetenschap en opleidingen
  • je wisselt kennis en vaardigheden uit met andere deelnemers in dit programma
Logo in rondje

Meer weten?

Heb jij ook ondersteuning nodig bij de begeleiding van kinderen met speciale behoeften? We adviseren je graag over Vier VVE of andere methodes. Neem contact op met Anja de Rooij.

aanvraagTeamtraining