BB 749

ZO! Observatielijst Zelfregulatie in het Onderwijs

  • Kan een leerling door problemen op het gebied van zelfregulatie onvoldoende tot leren komen?

De Observatielijst Zelfregulatie in het Onderwijs (ZO!) brengt het ontwikkelingsniveau van een leerling op het gebied van zelfregulatie in kaart. Het gebruik van de lijst sluit aan op het opbrengstgericht werken in 4D:

Data: Aan de hand van 17 items beoordeelt de leerkracht in hoeverre een leerling in staat is om zijn gedrag, gevoel en aandacht zodanig te reguleren dat hij tot leren kan komen.
Duiden: Wanneer het niveau van zelfregulatie duidelijk is, is het mogelijk de onderwijsbehoeften van een leerling te formuleren.
Doelen: In een (intensief) onderwijs-zorgarrangement worden de doelen beschreven.
Doen: De handleiding van de ZO! biedt praktische handelingssuggesties die aansluiten op de onderwijsbehoeften.

VOLWASSENEN 249

Begeleiding

Een school kan begeleiding krijgen bij de implementatie en het gebruik van de ZO! in het onderwijs. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Direct contact