BB 749

ZO! Observatielijst Zelfregulatie in het Onderwijs

 • Hoe krijgen we zicht op de zelfregulerende vaardigheden van leerlingen?
 • Hoe bevorderen we zelfregulatie?

Werken aan zelfregulatie

Sommige kinderen komen onvoldoende tot ontwikkelen en leren, omdat ze problemen hebben met zelfregulatie. Een leerling laat zich bijvoorbeeld constant afleiden door allerlei prikkels en komt niet tot zelfstandig werken. Of een leerling heeft moeite om zich sociaal staande te houden in de groep.

Ben jij op zoek naar handvatten om deze leerlingen verder te helpen? De observatielijst ZO! helpt daarbij. De ZO! is een wetenschappelijk verantwoorde observatielijst voor leerkrachten en ib’ers. Het instrument is ontwikkeld in opdracht van Pi7.

Observatielijst ZO!

Met de Observatielijst Zelfregulatie in het Onderwijs ZO! verhelder je het ontwikkelingsniveau van een leerling op het gebied van zelfregulatie. De observatielijst is compact opgebouwd en praktisch in het gebruik. Bij het invullen kijk je naar 15 punten op het gebied van:

 • taakgericht gedrag
 • zelfbewustzijn en reflectie
 • interactie in de klas

Wanneer het ontwikkelingsniveau helder is, kun je de onderwijsbehoeften formuleren. Vervolgens vind je in de handleiding concrete aanknopingspunten om een (intensief) onderwijs-zorgarrangement in te richten. Dat arrangement is bijvoorbeeld voor een individuele leerling of een groepje. De handleiding van ZO! bevat ook heldere handelingssuggesties en praktische gesprekskaarten om met de leerling zelf in gesprek te gaan.

Zelfregulatie in beeld brengen

De ZO! sluit aan op opbrengstgericht werken in 4D (Data, Duiden, Doelen, Doen).

 • Data: Aan de hand van de 15 punten op de observatielijst verzamel je data over de ontwikkeling van een leerling op het gebied van zelfregulatie en leren.
 • Duiden: Wanneer het niveau van zelfregulatie duidelijk is, is het mogelijk de onderwijsbehoeften van je leerling te formuleren.
 • Doelen: In een (intensief) onderwijszorgarrangement worden de doelen beschreven.
 • Doen: De handleiding van de ZO! biedt praktische handelingssuggesties en gesprekkaarten.

Zo is het op een goede manier ingebed in je kwaliteitszorg.

Gratis ZO! Observatielijst Zelfregulatie

Handige observatielijst om te werken aan zelfregulatie, de handleiding met handelingssuggesties en gesprekskaarten.

Scholing en/of begeleiding

 • In de cursus Gedrag is een signaal wordt o.a. aandacht besteed aan de ontwikkeling van zelfregulatie en het in kaart brengen van vaardigheden van kinderen m.b.v. de ZO!
 • Overweeg je schoolbreed met de ZO! aan de slag te gaan? Dan kunnen we een workshop voor het hele team verzorgen op locatie.
 • Ook bieden we begeleiding op maat aan bij de ZO!
Logo in rondje

Wil je schoolbreed en planmatig aan de slag met zelfregulatie?

En wil je ervan verzekerd zijn dat dit thema goed is ingebed in de kwaliteitszorg? We ondersteunen je graag! Neem hiervoor contact op met Hanke Geurts.

Producten

x