Automatiseren is te leren (po)

Groep5 081

De basis van rekenen: getalbegrip t/m 20 en 100, automatisering van het optellen en aftrekken tot 20 en 100 en tafels van vermenigvuldiging. Toch komt het vaak voor dat leerkrachten vanaf groep 5 niet verder kunnen, omdat deze rekenvaardigheden bij leerlingen niet ver genoeg geautomatiseerd zijn. Goed nieuws: automatiseren kun je leren.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

De basis van rekenen: getalbegrip t/m 20 en 100, automatisering van het optellen en aftrekken tot 20 en 100 en tafels van vermenigvuldiging. Toch komt het vaak voor dat leerkrachten vanaf groep 5 niet verder kunnen, omdat deze rekenvaardigheden bij leerlingen niet ver genoeg geautomatiseerd zijn. Goed nieuws: automatiseren kun je leren.

Hoe voorkom je dat leerlingen uitvallen op automatiseren en/of memoriseren? Hoe zorg je ervoor dat je op tijd en voldoende aandacht besteedt aan remediëren? In vier bijeenkomsten ontdek je het allemaal. Je leert de theorie én de praktische aanpak, waarmee ook je zwakke rekenaars geautomatiseerd leren rekenen.

Inhoud

 • leerlijnen Getalbegrip en Bewerkingen
 • drempelmodel Rekenen
 • ERWD rekenmodellen
 • inzicht in het niveau van automatiseren
 • een plan van aanpak volgens de werkwijze 4D: Data-Duiden-Doelen-Doen
 • preventief en remediërend werken bij automatiseren/remediëren
 • werkvormen en materialen voor het automatiseren

'Het is een interessante cursus. Je krijgt een goed beeld van de stappen/drempels die genomen moeten worden om verder te komen met het rekenen. Automatiseren en dan komen tot memoriseren is super belangrijk.'

reactie cursist

Resultaat

 • Je hebt inzicht in de diagnostiek van problemen met automatiseren en memoriseren van rekenen tot 10.
 • Je kunt een klassikaal hulpplan opstellen voor problemen met het automatiseren en memoriseren van het rekenen tot 10 vanuit de DAT-uitslag.
 • Je hebt inzicht in de diagnostiek van de tientaloverschrijders tot 20.
 • Je kunt een klassikaal hulpplan opstellen voor problemen met het automatiseren en memoriseren van de tientaloverschrijders vanuit de DAT-uitslag.
 • Je kunt hulp bieden bij hardnekkige problemen met automatiseren/memoriseren.
 • Je hebt inzicht in de diagnostiek van de vermenigvuldiging van de tafels en de deeltafels.
 • Je hebt de kennis en vaardigheden om een klassikaal hulpplan op te stellen voor vermenigvuldiging van de tafels en deeltafels.

Blended

De cursus Automatiseren is te leren is blended: online lessen gecombineerd met fysieke bijeenkomsten. De online mogelijkheden zijn geïntegreerd in de cursus, waarbij onze visie op online leren leidend is. Hierdoor hebben de online middelen echt een toegevoegde waarde en verhoogt het leerrendement van de cursus. Lees meer.

Extra informatie

 • Er geldt een studiebelasting van 26 uur voor deze cursus. Dit is opgebouwd uit vier bijeenkomsten van 2,5 uur, 8 uur voor opdrachten in de online leeromgeving en 8 uur voor opdrachten die je uitvoert in de praktijk.
 • Bij het cursusmateriaal is de Diagnostische automatiseringstoets inbegrepen.
 • Je ontvangt een certificaat wanneer je aanwezig bent geweest tijdens drie van de vier bijeenkomsten en de opdrachten als voldoende zijn beoordeeld.

P0603/S3060

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x