Basiscursus Cognitief talent in de klas (po)

BB 682 UITSNEDE

Op iedere school zijn leerlingen die (veel) meer aankunnen dan het basisprogramma. Hoe herken je deze leerlingen en hoe kom je tegemoet aan hun speciale onderwijsbehoeften? Een (hoog)begaafde leerling leert over het algemeen in veel kortere tijd hetzelfde als de gemiddelde leerling en heeft dus tijd over. Hoe blijft deze leerling uitgedaagd en betrokken?

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Op iedere school zijn leerlingen die (veel) meer aankunnen dan het basisprogramma. Hoe herken je deze leerlingen en hoe kom je tegemoet aan hun speciale onderwijsbehoeften? Een (hoog)begaafde leerling leert over het algemeen in veel kortere tijd hetzelfde als de gemiddelde leerling en heeft dus tijd over. Hoe blijft deze leerling uitgedaagd en betrokken?

Met de behandelde onderwerpen krijg je in één dag een beter beeld van de nodige randvoorwaarden om schoolbreed opbrengstgericht met je getalenteerde leerlingen om te gaan.

Inhoud

 • theoretisch kader
 • leerlingkenmerken
 • signaleren en diagnosticeren
 • sociaal emotionele ontwikkeling
 • profielen van begaafde leerlingen
 • onderpresteren
 • begeleiding
 • middelen en materialen voor meerbegaafde leerlingen

‘Veel bruikbare tips voor leerkrachten op het gebied van onderpresteren.’

Reactie cursist

Resultaat

 • Je kent de kenmerken van cognitief talentvolle leerlingen en leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.
 • Je weet hoe je deze leerlingen kunt signaleren.
 • Je bent bekend met veel voorkomende onderwijsbehoeften van cognitief talentvolle leerlingen.
 • Je hebt zicht op de begeleiding van cognitief talentvolle leerlingen.
 • Je bent bekend met het begrip onderpresteren en kunt onderpresterende leerlingen herkennen.
 • Je weet hoe je deze leerlingen weer kunt stimuleren om op hun eigen niveau te gaan presteren.
 • Je kunt stappen nemen om een visie te formuleren op dit gebied voor het schoolplan.

P0302/S5500

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x