Basiscursus Rekencoördinator (so)

BB 004 2

Wil je je binnen je eigen school ontwikkelen tot rekencoördinator? Met deze cursus leg je een gedegen basis. Je leert hoe je je eigen rekenonderwijs verbetert en je ontdekt wat er nodig is om met de hele school het rekenonderwijs te verbeteren. Daarom komen ook coachings- en gesprekstechnieken aan bod. Sterke en zwakke rekenaars: kunnen ze allemaal op je rekenen?

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Wil je je binnen je eigen school ontwikkelen tot rekencoördinator? Met deze cursus leg je een gedegen basis. Je leert hoe je je eigen rekenonderwijs verbetert en je ontdekt wat er nodig is om met de hele school het rekenonderwijs te verbeteren. Daarom komen ook coachings- en gesprekstechnieken aan bod. Sterke en zwakke rekenaars: kunnen ze allemaal op je rekenen?

De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten; zeven fysieke bijeenkomsten en drie online bijeenkomsten. De laatste bijeenkomst is een terugkomdag. Daarbij zijn er huiswerkopdrachten in de online leeromgeving. Je rondt de cursus af met het schrijven van een rekenbeleidsplan, dat je gelijk op je school in kunt zetten!

Inhoud

 • taken rekenspecialist
 • stand van zaken van het rekenonderwijs in Nederland
 • opbrengstgericht werken met OGW 4D
 • goede rekenles met Doordacht Passend Lesmodel
 • Protocol ERWD
 • ERWD rekenmodellen
 • zwakke rekenaars
 • sterke rekenaars
 • jonge kind
 • rekenleerlijnen groep 1 t/m 8
 • referentiekader en passende perspectieven
 • eigenaarschap bij het vak rekenen
 • coachings- en gesprekstechnieken
 • opstellen rekenbeleidsplan

'Ik heb een andere kijk gekregen op rekenen; veel kennis opgedaan.'

Reactie cursist

Resultaat

 • Je kent en herkent de kenmerken van goed rekenonderwijs.
 • Je kunt een analyse maken van het rekenonderwijs op je school en hierop beleid baseren.
 • Je kunt het team coachen om beter rekenonderwijs te realiseren.
 • Je hebt kennis van het Protocol ERWD en de ERWD-modellen
 • Je hebt kennis van de rekendomeinen en de leerlijnen van groep 1 t/m 8.
 • Je weet wat van belang is voor het automatiseren/memoriseren en hoe je dit kunt verbeteren.
 • Je weet wat van belang is voor het oplossen van contextopgaven.
 • Je kunt de aanpak omschrijven voor de basisgroep, de zwakke rekenaars en de betere rekenaars.
 • Je kunt een kort diagnostisch gesprek voeren om inzicht te krijgen in de rekenontwikkeling van een leerling en op basis hiervan adviezen geven.
 • Je hebt een rekenbeleidsplan geschreven voor je eigen school.

Terugkomdag

De terugkomdag is een dag om ervaringen uit te wisselen, te leren van elkaar en een actueel rekenthema bij de kop te nemen. Zo’n thema wordt aan het begin van het schooljaar vastgesteld op basis van de belangstelling van de cursisten die zich hebben ingeschreven. Je kunt dan denken aan onderwerpen als sterke rekenaars, formatief evalueren of nieuwe rekenmethodes. De leerdoelen van de terugkomdag zijn:

 • Je hebt op gestructureerde wijze ervaringen uitgewisseld met andere rekenspecialisten zodat je van elkaar hebt kunnen leren.
 • Je bent weer helemaal op de hoogte van wat er leeft in rekenonderwijsland.
 • Je hebt over het besproken thema actuele kennis opgedaan en praktisch tips over toepassing van deze kennis op school.

Extra informatie

 • De cursus is post-hbo. Van de cursisten wordt verwacht dat zij een afgeronde pabo-opleiding hebben.
 • Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat. Hiervoor gelden de volgende regels: je bent minimaal zes van de zeven fysieke bijeenkomsten aanwezig, je maakt alle opdrachten in de online leeromgeving en het door jou gemaakte rekenbeleidsplan wordt als voldoende beoordeeld.

Blended

De cursus Rekencoördinator is blended. De online mogelijkheden zijn geïntegreerd in de cursus waarbij onze visie op online leren leidend is. Hierdoor hebben de online middelen echt een toegevoegde waarde en worden de leerrendementen van de cursus verhoogd. Lees meer.

Primair onderwijs

Werk je in het primair onderwijs? Schrijf je dan in voor De Rekencoördinator (po).

Teamtraining

Is de cursus De Rekencoördinator iets waar je met het hele team mee aan de slag wil? Vanaf ongeveer 8 deelnemers kun je kiezen voor een teamtraining, die we geven op de locatie van jouw keuze. Klik onderin deze pagina op 'Ik wil een teamtraining voor mijn school' en laat je wensen weten. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

S0601

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x