Differentiëren doe je zo! (mbo)

TB 045 UITSNEDE

95 procent van de docenten in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs vindt differentiëren belangrijk. Maar velen worstelen ermee, volgens de Inspectie van het Onderwijs. Elke deelnemer is uniek, maar dat betekent nog niet dat elke deelnemer een eigen lesprogramma nodig heeft.

95 procent van de docenten in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs vindt differentiëren belangrijk. Maar velen worstelen ermee, volgens de Inspectie van het Onderwijs. Elke deelnemer is uniek, maar dat betekent nog niet dat elke deelnemer een eigen lesprogramma nodig heeft.

Hoe zorg je er als docent voor dat je iedereen in je les bereikt, zonder dat je elke leerling/student afzonderlijk steeds weer uitleg moet geven? Hoe activeer je leerlingen/studenten en hoe houd je rekening met verschillen? Hoe werk je doelgericht(er)? Hoe help je leerlingen/studenten die niet verder kunnen met hun werk en op jouw uitleg wachten op een effectieve manier verder? Deze cursus geeft je handvatten om te differentiëren en hogere opbrengsten te halen.

Inhoud

In deze cursus leer je hoe je voor je deelnemers onderwijsarrangementen ontwikkelt, gebaseerd op lvs-uitslagen en andere data. We onderscheiden:

  • een basisarrangement voor de grote groep
  • een intensief arrangement voor de (zeer) zwakke leerlingen/studenten
  • een talentarrangement voor de heel goede leerlingen/studenten

In elk arrangement beschrijf je de doelen, je ondersteuning, de activerende werkvormen waarmee je zo veel mogelijk deelnemers bij de les betrekt en de manier waarop je de voortgang in kaart brengt. Waar mogelijk gebruik je ict-middelen. Deze arrangementen zijn geschikt om de hele klas de minimumdoelen te laten halen en de talentvolle leerlingen/studenten uit te dagen. In de cursus maak je een opzet voor een lesinstructie-model waarin je differentieert op tenminste twee niveaus. Ook het werken met drie niveaugroepen komt aan bod.

Resultaat

  • Je kunt de beschikbare data van een klas analyseren en conclusies trekken ten aanzien van leerbehoeftes.
  • Je kunt vanuit deze analyse ambitieuze en haalbare doelen stellen voor de leerlingen/studenten.
  • Je kunt op basis van de gestelde doelen een gedifferentieerd onderwijsarrangement ontwerpen. leerlingen/studenten.
  • Je kunt dit plan omzetten in een concreet lesprogramma.
  • Je kunt op grond van harde en zachte data de resultaten evalueren en het programma zo nodig bijstellen, al dan niet voorzien van nieuwe leerdoelen.

Teamtraining

De training Differentiëren doe je zo! is speciaal bedoeld voor teams. Vanaf 8 deelnemers geven wij de teamtraining op de locatie en datum van jouw keuze en ga je met je team aan de slag. Klik onderin deze pagina op 'Ik wil een teamtraining voor mijn school' en laat je wensen weten. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Voortgezet onderwijs

Werk je in het voortgezet onderwijs? Schrijf je dan in voor Differentiëren doe je zo!.

M0202

x