Gedrag is een signaal (po)

Groep5 431

Heel wat leerlingen laten opvallend gedrag zien. Ze zijn bijvoorbeeld enorm druk of juist heel stil, opstandig en agressief, er is werkhoudingsproblematiek of ze hebben moeite om contact met anderen te maken. Dit gedrag komt ergens vandaan: het is een signaal vanuit het kind. Deze cursus laat zien welke signalen kinderen met hun gedrag kunnen geven en hoe je daaraan tegemoet komt in de groep.

Heel wat leerlingen laten opvallend gedrag zien. Ze zijn bijvoorbeeld enorm druk of juist heel stil, opstandig en agressief, er is werkhoudingsproblematiek of ze hebben moeite om contact met anderen te maken. Dit gedrag komt ergens vandaan: het is een signaal vanuit het kind. Deze cursus laat zien welke signalen kinderen met hun gedrag kunnen geven en hoe je daaraan tegemoet komt in de groep.

Inhoud

In de cursus besteden we aandacht aan hoe je signalen van kinderen herkent. We bieden hierbij praktische hulpmiddelen om het gedrag van kinderen in kaart te brengen. Ook bespreken we de onderwijsbehoeften die uit het gedrag voortkomen en gaan we vervolgens in op concrete manieren om in de klas met het gedrag om te gaan. We gaan hierbij uit van vier gedragsclusters:

 • druk gedrag
 • agressief gedrag
 • teruggetrokken gedrag
 • sociaal opvallend gedrag

Vanuit deze gedragsclusters maken we ook de koppeling naar enkele veel voorkomende ontwikkelingsstoornissen (angst, ODD, autisme en ADHD). Je ontdekt hoe je flexibeler kunt omgaan met deze leerlingen.

'Het is een fijne, praktische cursus. Ik heb tijdens deze cursus goed geleerd hoe ik gedrag kan interpreteren en wat ik er zelf mee kan doen.'

reactie cursist

Resultaat

 • Je weet hoe je gedrag objectief kunt observeren.
 • Je hebt handvatten om sociaal gedrag aan te leren.
 • Je kunt werken met het ABC-schema om gedrag in kaart te brengen.
 • Je kent het principe van denken vanuit onderwijsbehoeften.
 • Je weet hoe je tegemoet kunt komen aan veel voorkomende onderwijsbehoeften, zoals de behoefte aan ontspanning, relatie, competentie en autonomie.

'Eigenlijk een must voor alle collega`s. Je gaat anders kijken naar het kind en naar je eigen rol.'

Reactie cursist

Extra informatie

 • Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat. Hiervoor gelden de volgende regels: je bent aanwezig tijdens de drie bijeenkomsten, je maakt alle voorbereidende opdrachten in de online leeromgeving, je levert uiterlijk een week na afloop van de cursus de eindopdracht in en deze wordt door de cursusleider als voldoende beoordeeld.
 • Tijdens de cursus maken we gebruik van de boeken Gedrag is een Vak en Gedrag is een Signaal. Deze zitten bij de cursusprijs inbegrepen en worden tijdens de eerste cursusbijeenkomst uitgereikt.
 • Afhankelijk van de inschrijvingen kan het voorkomen dat de groep van cursisten zowel uit zowel leerkrachten als bso-medewerkers bestaat. De uitwisseling tussen de leerkrachten en bso-medewerkers wordt door de cursisten als heel waardevol gezien, zelfs al werken deze cursisten niet op dezelfde locaties. Beide partijen kregen meer inzicht in wat kinderen op een schooldag/na school op de bso meemaken. De uitwisseling van ervaringen bood hen daardoor meer inzicht in het dagelijks leven van kinderen, in wat we van hen vragen en hoe we daar goed mee om kunnen gaan.

Gebruikersvriendelijke online leeromgeving

In de cursus Gedrag is een signaal combineren we de fysieke cursusbijeenkomsten met online lesactiviteiten. Hiervoor krijg je toegang tot Procademy, onze gebruikersvriendelijke online leeromgeving. Je vindt hier documenten die je kunt raadplegen en de praktijkopdrachten. Ontdek de voordelen van blended leren.

Speciaal onderwijs

Werk je in het speciaal onderwijs? Schrijf je dan in via Gedrag is een signaal (so).

P0703/S4468

 • Blended logo
 • Inclusief boeken!
  Gedrag is een vak signaal perspectief
 • Rapportcijfer 86
 • x