Hoe verbeter ik mijn aanvankelijk technisch leesonderwijs? (po)

groep5 173

Je huidige methode voor aanvankelijk technisch lezen biedt een schat aan lessen en aanwijzingen die nuttig zijn om het leesonderwijs in groep 3 vorm te geven. Toch bereiken te veel leerlingen aan het einde van groep 3 (in het speciaal basisonderwijs het einde van groep 4) het AVI E3-niveau niet.

 • icon voor wie geschikt

  Leerkrachten

 • icon duration

  5 bijeenkomsten

 • icon sbu

  22 SBU

 • icon info

  8 - 14

 • icon price

  1.280,00

 • icon place

  Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • do 26 sep 2024

   (14:00 - 17:00)
   Utrecht
  • do 7 nov 2024

   (14:00 - 17:00)
   Utrecht
  • do 6 feb 2025

   (14:00 - 17:00)
   Utrecht
  • do 10 apr 2025

   (14:00 - 17:00)
   Utrecht
  • do 12 jun 2025

   (14:00 - 17:00)
   Utrecht
 • icon trainer

  Anneke Bemer

 • Blended logo
 • Opmaak 1 11
 • icon voor wie geschikt

  Leerkrachten

 • icon duration

  5 bijeenkomsten

 • icon sbu

  22 SBU

 • icon info

  8 - 14

 • icon price

  1.280,00

 • icon place

  Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • do 26 sep 2024

   (14:00 - 17:00)
   Utrecht
  • do 7 nov 2024

   (14:00 - 17:00)
   Utrecht
  • do 6 feb 2025

   (14:00 - 17:00)
   Utrecht
  • do 10 apr 2025

   (14:00 - 17:00)
   Utrecht
  • do 12 jun 2025

   (14:00 - 17:00)
   Utrecht
 • icon trainer

  Anneke Bemer

 • Blended logo
 • Opmaak 1 11

Je huidige methode voor aanvankelijk technisch lezen biedt een schat aan lessen en aanwijzingen die nuttig zijn om het leesonderwijs in groep 3 vorm te geven. Toch bereiken te veel leerlingen aan het einde van groep 3 (in het speciaal basisonderwijs het einde van groep 4) het AVI E3-niveau niet.

Goede signalering, interventies en instructie in een verrijkende leesomgeving zijn van cruciaal belang voor een goede leesstart in groep 3. In deze cursus krijg je handvatten voor beter leesonderwijs in groep 3. Je ontwikkelt kennis en praktische (instructie-) vaardigheden, waarmee je op de passende momenten in het jaar maximaal rendement uit je methode haalt. We besteden specifiek aandacht aan risicolezers en betere lezers. Ook is er gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen met medecursisten.

Inhoud

De cursus bestaat uit een startbijeenkomst en vervolgens uit vier ondersteuningsbijeenkomsten die zijn gekoppeld aan de toetsmomenten. Aan bod komen:

 • leerlijn technisch lezen groep 3
 • vormgeven aan effectief leesonderwijs in groep 3
 • voorkomen van leesuitval
 • leesinstructie met een passend model
 • maken van een groepsplan
 • analyseren en interpreteren van toetsresultaten
 • toetsen en Cito-scores AVI en DMT
 • succesvol gerichte leesinstructies
 • aanvankelijk spellen
 • differentiatie
 • specifieke leesinterventies zwakke lezers
 • automatiseringsproces
 • signalen dyslexie
 • stappenplan aanvankelijk technisch lezen aan de hand van Protocol Leesproblemen en Dyslexie
 • groepsinrichting en materialen
 • leesplezier, -klimaat en -omgeving

‘Deze cursus heeft zeker aan de doelstellingen en mijn verwachtingen voldaan!’

Reactie cursist

Resultaat

 • Je weet wat het belang is van een goede leesstart.
 • Je hebt kennisgemaakt met de voorschotbenadering.
 • Je weet hoe je effectief leesonderwijs in groep 3 moet vormgeven.
 • Je weet wat leerlingen op het gebied van aanvankelijk technisch lezen en spelling moeten beheersen aan het einde van groep 3.
 • Je kunt groepsplannen opstellen, uitvoeren en evalueren.
 • Je kunt, door het interpreteren van data, het leesniveau inschatten van leerlingen en middels differentiatie aansluiten op leerbehoeften van leerlingen.
 • Je weet hoe je leerlingen kunt motiveren.
 • Je kent specifieke leesinterventies voor zwakke lezers.
 • Je weet welke stappen er ondernomen moeten worden om na te gaan of een leerling dyslectisch is.
 • Je kunt zorgen voor een omgeving waarin leesplezier voorop staat.

'Echt meerwaarde om je toetsresultaten zo samen te analyseren. Heb er veel aan gehad!'

Reactie cursist

Extra informatie

 • De cursus is gerelateerd aan de inhoud van het nieuwe Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 3. Het is van belang dat je zelf in groep 3 lesgeeft of bij het onderwijs in groep 3 betrokken bent als intern begeleider, bouwcoördinator of leesspecialist.
 • Vermeld op het inschrijfformulier (veld ‘opmerkingen’) met welke methode voor aanvankelijk lezen je werkt.
 • Je ontvangt een certificaat wanneer je aanwezig bent geweest tijdens 4 van de 5 bijeenkomsten en de uitgevoerde opdrachten als voldoende zijn beoordeeld.

Gebruikersvriendelijke online leeromgeving

In de cursus Hoe verbeter ik mijn aanvankelijk technisch leesonderwijs? combineren we de fysieke cursusbijeenkomsten met online lesactiviteiten. Hiervoor krijg je toegang tot Procademy, onze gebruikersvriendelijke online leeromgeving. Je vindt hier documenten die je kunt raadplegen en de praktijkopdrachten. Ontdek de voordelen van blended leren.

P0502 / S2120

 • Blended logo
 • Opmaak 1 11
  • icon voor wie geschikt

   Leerkrachten

  • icon duration

   5 bijeenkomsten

  • icon sbu

   22 SBU

  • icon info

   8 - 14

  • icon price

   1.280,00

  • icon place

   Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht

   • icon calendar
    Bijeenkomsten:
   • do 26 sep 2024

    (14:00 - 17:00)
    Utrecht
   • do 7 nov 2024

    (14:00 - 17:00)
    Utrecht
   • do 6 feb 2025

    (14:00 - 17:00)
    Utrecht
   • do 10 apr 2025

    (14:00 - 17:00)
    Utrecht
   • do 12 jun 2025

    (14:00 - 17:00)
    Utrecht
  • icon trainer

   Anneke Bemer

  • Blended logo
  • Opmaak 1 11
  • icon voor wie geschikt

   Leerkrachten

  • icon duration

   5 bijeenkomsten

  • icon sbu

   22 SBU

  • icon info

   8 - 14

  • icon price

   1.280,00

  • icon place

   Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht

   • icon calendar
    Bijeenkomsten:
   • do 26 sep 2024

    (14:00 - 17:00)
    Utrecht
   • do 7 nov 2024

    (14:00 - 17:00)
    Utrecht
   • do 6 feb 2025

    (14:00 - 17:00)
    Utrecht
   • do 10 apr 2025

    (14:00 - 17:00)
    Utrecht
   • do 12 jun 2025

    (14:00 - 17:00)
    Utrecht
  • icon trainer

   Anneke Bemer

  • Blended logo
  • Opmaak 1 11
  x