Pedagogisch beleidsmedewerker (kov)

IKCA dreumes 152

Ben je pedagogisch beleidsmedewerker, of wil je dit graag worden? De training Pedagogisch beleidsmedewerker kinderopvang is een pittige, praktijkgerichte cursus met thema's als observeren, resultaatgericht werken op en met groepen, coachingsvaardigheden, ouderbetrokkenheid en zorgstructuur. Veel interactie en oefening in de praktijk maken deze cursus bijzonder waardevol voor iedere deelnemer.

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right

Ben je pedagogisch beleidsmedewerker, of wil je dit graag worden? De training Pedagogisch beleidsmedewerker kinderopvang is een pittige, praktijkgerichte cursus met thema's als observeren, resultaatgericht werken op en met groepen, coachingsvaardigheden, ouderbetrokkenheid en zorgstructuur. Veel interactie en oefening in de praktijk maken deze cursus bijzonder waardevol voor iedere deelnemer.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • observeren
 • opbrengstgericht werken
 • coachingsvaardigheden
 • ouderbetrokkenheid

Als beoordelingscriterium werken we met een plan van aanpak. Hierin worden verwachtingen en persoonlijke leerdoelen beschreven, de uitwerking en reflectie hierop. Tevens staan de praktijkopdrachten hierin verzameld. In het onderdeel coaching gaan we aan de slag met interactievaardigheden en de rol van de pedagogisch beleidsmedewerker in gesprekken over de ontwikkeling van kinderen. In de vijfde bijeenkomst werken we aan de rol en positie van ouders in het systeem. Hier leggen we ook de link met de zorgstructuur in de instelling, externe contacten en overdracht. In de cursus werken we met ontwikkelingslijnen waarin de SLO-doelen volledig verwerkt zijn. Voor het inspectiekader kinderopvang is daarmee voldaan aan de voorwaarden.

‘De cursus geeft je kennis en vaardigheden die de basis vormen voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker. Alles is aan bod gekomen en ik heb veel geleerd!’

Reactie van eerdere cursist

Inhoud

 • introductie en oriëntatie op de cursus
 • observeren
 • resultaatgericht werken: werken met ontwikkelingsleerlijnen vanuit de domeinen
 • coachingsvaardigheden
 • optimaliseren van ouderbetrokkenheid
 • optimaliseren zorgstructuren

Resultaat

 • Je hebt gericht leren observeren en je kunt daar op objectieve wijze verslag van doen.
 • Je hebt de zorgstructuur bij jou op locatie tegen het licht gehouden en hebt voorstellen tot verbetering gedaan.
 • Jouw overdracht naar anderen is verbeterd.
 • Je kent de principes van planmatig en resultaatgericht werken en kan die toepassen.
 • Je kunt werken met ontwikkelingsleerlijnen vanuit de domeinen.
 • Je coachingsvaardigheden zijn verdiept en verbeterd.
 • Je weet hoe je de ouderbetrokkenheid bij jou op locatie kunt verbeteren en hebt daar een plan voor.
 • Je weet hoe de rol van ouders bij jou op locatie uitgewerkt wordt en je hebt daar een plan voor.

Extra informatie

 • Startkwalificatie: deze cursus is op post-hbo-niveau. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een relevant hbo-diploma hebben.
 • Deze cursus is geaccrediteerd door brancheorganisatie FCB.
 • Je ontvangt een certificaat wanneer je aanwezig bent geweest tijdens zes van de acht bijeenkomsten en de opdrachten als voldoende zijn beoordeeld.

Blended

De cursus Pedagogisch beleidsmedewerker is blended. De online mogelijkheden zijn geïntegreerd in de cursus waarbij onze visie op online leren leidend is. Hierdoor hebben de online middelen echt een toegevoegde waarde en worden de leerrendementen van de cursus verhoogd. Lees meer.

K0101/S5105

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right
x